Kategoriarkiv: Programkommissionen

1911 och 1920 års partiprogram

Fortsätter min genomgång av tidigare partiprogram. Den är inte särskilt systematisk, jag har mest valt ut citat som jag tyckte var roliga att twittra. För den som vill få mer kött på benen rekommenderas originaldokumenten, det är inte förrän ca 1960 partiprogrammen börjar bli långa.

1911 års partiprogram innehåller bland annat ett försvar för småföretagarna, krav på ”permanent skandinavisk neutralitet, kraftig internationell samverkan mellan arbetarorganisationerna mot kriget” samt på dödsstraffets avskaffande.

1920 innehåller partiprogrammet flera nyheter, bland annat:

”Rättslig likställighet mellan man och kvinna.”

”Tryggat tillträde för kvalificerade till högre undervisningsanstalter. Ekonomiska hinder för deras utbildning undanröjas.”

”Frihandel.”

”Frihet att utvandra och invandra. Arbetareskyddets och arbetareförsäkringens förmåner tillförsäkras även utländska arbetare.”

”Expropriationsrätt för samhällets behov.”

”Den hemliga diplomatien avskaffas.”

Även: rätt mycket planekonomi.

Partiprogrammen i sin helhet, 1897 till 1990, finns samlade här. Best of 1897 och 1905 finns här.

Intressant och Netroots.

Lämna en kommentar

Under Programkommissionen, Socialdemokraterna

Best of 1897 och 1905 års partiprogram

Jag är alltså nyss utnämnd biträdande sekreterare i Socialdemokraternas programkommission, som ska ta fram ett nytt partiprogram till kongressen 2013. Har därför så smått börjat läsa de tidigare nio partiprogrammen och roade mig igår med att twittra valda delar ur de fem fösta. Lägger upp det även här i separata inlägg. Annars rekommenderas programmen i sin helhet – alla från 1897 till 1990 finns samlade här. Kort exposé över partiprogrammen 1911 och 1920 finns här.

Första partiprogrammet skrevs alltså 1897 och är bara fyra sidor långt. De flesta kraven måste ha tett sig ganska orealistiska då, men väldigt många av dem blev verklighet. Och är det än idag. Några exempel:

”Allmän, lika och direkt rösträtt /…/ för alla till myndig ålder hunna medborgare, utan någon af könsskilnaden betingad olikhet.”

”Folkskolans utveckling till en för all gemensam och kulturfordringarne uppfyllande medborgarskola.”

”Gradvis stigande (progressiv) inkomst- och förmögenhetsskatt samt arfsskatt.”

”Normalarbetsdag på högst 8 timmar”

”Förbud mot användande i industrin af barn under 14 år”

”Skyldighet för samhället att på ett humant sätt draga försorg om alla sina medlemmar vid sjukdom eller olycksfall samt på ålderdomen.”

1905 års partiprogram är likt 1897, men man har lagt till några rader om bland annat nykterhetsrörelsens betydelse. Åldersgränsen för barnarbete har satts vid 15 istället för 14. Meningen om att samhället ska dra försorg om sjuka och gamla medlemmar har omformulerats till ett krav på ”en effektiv folkförsäkring” vid ”olycksfall, sjukdom, invaliditet eller arbetslöshet samt /…/ ålderdom”.

Att läsa dessa två urgamla program känns mycket som att läsa en karta över (den dåtida) framtiden.

Jämlikhetsanden (om en ansvarslös fackförening) Peter Andersson (med en sorglig kurva) Peter Högberg (om det lokala) Martin Moberg (om dyr el i södra Sverige). Intressant och Netroots. Etiketter: ,

Lämna en kommentar

Under Programkommissionen, Socialdemokraterna