Släpp metadebatten!

Lars Engqvist, huvudsekreterare i Socialdemokraternas programkommission, skrev nyss klokt på Facebook. Lägger (med hans tillåtelse) ut det även här:

”Har just gått igenom ett antal debattartiklar om socialdemokratin. De handlar alla, märkligt nog, om vad socialdemokraterna inte ska göra (inte blicka bakåt eller inåt, inte fastna i gammal retorik, inte lova guld och gröna skogar, inte glömma klimatfrågan, inte svika den unga generationen, inte lämna det feministiska perspektivet, inte lägga förslag som skrämmer medelklassen, inte återgå till högskattepolitiken, inte lösa upp samarbetet med facket, inte glömma storstaden, inte överge landsbygden och, naturligtvis, inte ägna sig åt internt krypskytte).

Det är tänkvärda och, i många fall, kloka synpunkter.  Men alla dessa ”inten” formar ju inte någon framtidspolitik.  Därför är det dags för alla kloka debattörer att vända på frågeställningen och istället tala om vad partiet bör eller ska göra för att vinna framtiden.

Det nu gällande partiprogrammet skrevs för mer än tio år sedan. Idag lever vi i en annan värld och i ett annat samhälle.   Vilken är socialdemokratins uppgift i den nya världen och i det nya samhället? Vilka förändringar ska socialdemokratin driva? Vilka prioriteringar ska göras? Hur ska socialdemokratins reformagenda se ut? Konkret.

Nu har partiets programkommission inlett sitt arbete. Ett nytt program ska beslutas av kongressen i april 2013. Jag har förmånen att tillsammans med Marika Lindgren Åsbrink arbeta som sekreterare i kommissionen.  Inom de närmaste veckorna skickar vi ut ett diskussionsmaterial, som i huvudsak är en uppföljning av rapporten från förra årets kriskommission. Det är en inbjudan till diskussion om vilken roll socialdemokratin ska spela i den nya världen och vilka områden som partiet ska prioritera i sitt framtida politiska arbete. Vi hoppas att alla partiorganisationer, men också enskilda medlemmar, ska ta chansen att tala om vad partiet ska och bör göra.”

Själv skulle jag vilja lägga till att ett samtal om ”vad partiet bör eller ska göra för att vinna framtiden” inte heller får stanna vid vad partiet ”måste” göra, om inte detta ”måste” också konkretiseras. Alltså: det är lika improduktivt att säga ”Socialdemokratin måste tala till medelklassen” som att säga att ”Socialdemokratin får inte glömma sina rötter”, såvida inte dessa påståenden också konkretiseras med HUR målet ska uppnås. Det vill säga: sakinnehåll.

Kom igen nu allihop! Och avslutningsvis: önskar att alla sossar också rätar på ryggen. Jag är stolt socialdemokrat. Jag är med i det här partiet för att jag tycker att vi är bra. Inte bara bra, vi är fantastiska. Vi har den bästa politiken, de bästa idéerna, de bästa människorna! Allt detta måste ständigt utvecklas och förbättras – men inte från utgångspunkten att allt vi står för idag är fel. För det är det inte.

Rekommenderar för övrigt Ida Gabrielssons texter om klass, särskilt detta: ”Att vilja bli något, det får man, men man får inte tycka att man är någon, redan nu, trots bojorna och nedskärningarna” och detta: ”att jag skulle veta något som inte ni vet, uppfattas närmast som provocerande”.

Intressant och Netroots.

25 kommentarer

Under Programkommissionen, Socialdemokraterna

25 svar till “Släpp metadebatten!

 1. Kasper Wall

  ” …men inte från utgångspunkten att allt vi står för idag är fel. För det är det inte.”

  Vad är det som ”ÄR FEL” idag i s-politiken?

 2. Hej
  Satt just och tittade på det gamla Humanistiska manifestet från år 1919 och fastnade för följande utdrag ur det:
  1) Ekonomiska riktlinjer
  Jorden och dess rikedomar tillhöra alla, den brukas endast för sina förnuftiga ändamål och fridlyses från de strider, för vilka den nu är den främsta tummelplatsen.
  Ett tryggt hem i gemenskap med naturen är varje människas oförytterliga behov och rättighet.
  Produktion, varuutbyte och samfärdsel tillföra konsumtionen efter dess behov de bästa varor till minsta tillverkningskostnad. Spelet om oförtjänta vinster omöjliggöres. Slaveriet under kapitalet avlyftes och i stället kommer arbetet för egen och allas räkning. Kreditväsendet bör vara till för att hjälpa medborgarna och icke för att fortjäna på dem.
  Individen får sitt och samhället sitt.
  Den nuvarande ekonomiska desorganisationen bör med andra ord upphöra att vara en länk i den högsta samhällsordningen.

  Tänkte just att det fortfarande är aktuellt och kan vara till inspiration i den framtida ekonomiska politiken.
  Hela manifestet finns på:http://www.humanistiskaforlaget.se
  Klicka på Humanistiskt manifest

  • Inga-Lisa Sangregorio

   Hans Walgren: först blev jag alldeles tagen av det vackra språket och de rättfärdiga tankarna. Sen kom jag att tänka på en klotterdialog jag en gång såg på väg till min dåvarande arbetsplats.
   ”Krossa kapitalet!” (länge orört, detta var 70-tal)
   Men en morgon hade någon tillagt: ”Försök!”

   • Inga-Lisa: vad roligt att du tycker om språket. Man kan nog säga att det är kännetecknande för Carl Lindhagen, som var tongivande vad gäller manifestet. Han är den mest intressanta politiska personligheten i vår historia enligt min mening. Jag har ju gjort en bok om honom, bestående framförallt med ett urval av hans egna texter. Jag tycker också att han har ett vackert språk. Har du klickat på min hemsida?

 3. David

  Okej! Här kommer tre projekt som jag tycker behövs i samhället de närmsta 5-10 åren och där jag tror S kan vara drivande.

  1) Grön omställning via (a) grönt kunskapslyft riktat till långtidsarbetslösa och anställda inom tillverkning, utbildning inom framtidsbranscherna miljöteknik, IT och vård, (b) mobicurity för en rörligare arbetskraft tack vare stark A-kassa och stark kollektivtrafik bl a snabbtåg mellan Sthlm-Gbg-Malmö-Köpenhamn (c) offentliga gröna investeringar, kanske via riskkapitalfond, riktat mot småföretag, nyföretagande vid universitet, energibesparingar i stadsplanering och miljonprogram. Det finns ett tydligt samband mellan jämlikhet och framgångsrik miljöpolitik. En bra investering är en sänkning av en framtida kostnad. Den som är bäst på miljöteknik kommer vara vinnare i framtida konkurrens, Tyskland börjar ta på sig ledartröjan men det är inte för sent för Sverige.

  2) Effektivare demokrati via (a) motstånd mot film- och musikbranschens attacker mot det öppna internet (FRA, ACTA etc), (b) högre ROI på betald skatt genom bekämpning av skattefusket (cirka 130 miljarder per år), stopp för utförsäljning av det gemensamma långt under marknadsvärde och kompetens vid offentliga upphandlingar (c) medmänsklighet och kontinuitet i internationellt agerande (tänk motsatsen till Bildt och den arabiska våren). Tillit är billigt, kontroll är dyrt. Demokratin ska inte tas för given.

  3) Välfärdslyft för skolan, sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen via (a) stort lönelyft för personalen samt möjlighet till kompetensfördjupning för att attrahera toppstudenter (talanger ska gå via lärarhögskolan till gymnasiet istället för via handels till goldman sachs), (b) ny, effektivare organisation och incitamentstruktur baserad på kunskap och inte ideologi (tänk motsatsen till dagens system med Carema och Moderaterna). (c) vara tydlig med att det kan vara bra med valfrihet men också ibland valbefrielse och att för många svåra val kan vara negativt för hälsan och skapa ångest och ånger (är gräset grönare?) Med starkare välfärd kan både män och kvinnor jobba mer vilket ger oss högre tillväxt och mer skatteintäkter för att betala för kalaset.

  (ber om ursäkt om d är lite rörigt, hinner inte finskriva)

  • David

   Jag vill också nämna att jag lämnade att reformera finanssystemet utanför, men det är självklart också ett projekt som skulle behöva drivas dock framförallt globalt.

 4. Ping: Statsminister utan ansvar och visioner « Ett hjärta RÖTT

 5. Peter

  Ett tips på problemområden som Socialdemokraterna borde formulera sin syn på i partiprogrammet. Våra stora framtidfrågor som jag ser det.

  1. Det nuvarande finansiella systemet, tillgångsbubblor, enorm skuldsättning, enorm spekulation, ständigt återkommande kriser och påföljande kriser i statsfinanserna vilka leder till påtvingade nyliberala nedskärningar och privatiseringar . Är det ett rimligt system till nytta för folket eller har den finansiella marknaden allt för stor makt över det ekonomiska systemet? Behövs ett nytt penningpolitiskt system? Kanske skuldfria pengar eller ett förstatligande av finanssektorn eller delar av den eller funktionsdelning av banker i spekulerande och låneintermediering osv. Kontentan finns det ett problem? Vad är socialdemokraternas vision för att lösa det?

  2. Miljö. Utvinningen av den billiga oljan som drivit och driver den utvecklade industriella värld vi lever har minskat och kommer i framtiden minska ännu mer. Exporten från de oljexporterande länderna kommer att minska ännu snabbare i takt med att inhemsk efterfrågan ökar. Peak oil skedde som jag förstår det redan 2005 och jag tror inte jag hört någon socialdemokrat ta ordet i sin mun än. Produktion, transporter, matframställning bygger till stor del på den billiga oljan. Hur ska Sverige klara denna omställning? Och det utan att övergå till andra ändliga fossila bränslen som driver på klimatförändringar och alla dess negativa förändringar.

  3. Jämlikhet. Ökad ojämlikhet i världen mellan länder och inom länder. Finanskapitalismens kris betalas av genom sänkta löner och minskad välfärd och samtidigt betalas sanslösa löner och bonusar i samhällets toppskikt. Det offentliga säljs ut och det privata ägandet koncentrerat till en liten grupp enormt rika . Har Socialdemokraterna en vision om ökad jämlikhet i inkomster och ägande?

  Fritt inspirerat av denna artikel.
  http://www.utredarna.nu/kristianskanberg/2011/12/06/elefantflocken-i-fyrarummaren/

 6. Olof Johansson-Stenman

  Utmärkt bra, gillar starkt inställningen! Här kommer 5 tips:

  1. Ta väljarna på allvar. De flesta förstår även komplicerade resonemang och att det finns målkonflikter nästan överallt.

  2. Tydliggör att för Socialdemokraterna är rättvisa en viktigare målsättning än för de flesta andra, samtidigt som man bör vara tydlig med att det aldrig funnits, och aldrig kommer att finnas, något samhälle som kan anses vara ens nästan rättvist. (Det senare innebär såklart inte att det blir mindre viktigt att sträva efter rättvisa.)

  3. Utveckla en tydlig och nyanserad politik när det gäller sådant som finansieras offentligt, och särskilt vård, skola och omsorg. Speciellt bör fokus ligga på kloka och nyanserade avvägningar mellan valfrihet och ojämlikhet (t ex baserat på segregering), samt privata företags innovations- och förnyelsekraft å ena sidan och problemen med att kontrollera deras verksamhet å den andra. T ex måste man tydligt kunna förklara varför det är klokt att ha regler som innebär att privata vinster inte kan tas ut från friskolor samtidigt som det är klokt att tillåta läkemedelsföretag att tjäna mycket pengar på människors sjukdom.

  4. Ta initiativ till en ny blocköverskridande skattereform som karaktäriseras av generella, transparanta principer, där fördelningspolitiken får en stor tyngd.

  5. Ta ledningen i klimatfrågan genom att mer än andra partier betona och vara pådrivande när det gäller internationella och globala samarbeten.

 7. Per-Ove Lindström

  Ta fram ett program för full sysselsättning. Nu.
  Förstatliga skolorna.
  Sätt stopp för friskolorna.
  Återförstatliga apoteken.
  Sätt stopp för vinstintressena i äldrevården.
  Ändra Riksbankens inflationsmålsättningar.
  Stor satsning på vägar och järnvägar.
  Bygg mer bostäder.
  Se till att s i Stockholm får ändan ur vagnen, annars kommer s aldrig att vinna några riksdagsval.
  Var raka i argumentationen framför tv-kamerorna. Lär av hrr Reinfeldt och Borg.

  • Asa Hidmark

   hrr Reinfeldt och Borg skulle vara raka? De levererar i princip bara tomma ord (jmf Borgs fäktande i luften över finansmarknadens bonusar, jmf Reinfeldts osynlighetsmantel sa fort det levereras kritik). Agera kraftfullt alternativ jmf Reinfeldt och borg. Vi hotar inte utan att agera! Vi utkräver ansvar inom organisationen. Vi lyssnar pa forskning och tar in information utaför var egen smala ideologi. Vi prioriterar de som har det daligt pa bekostnad av de som har det bra. Det finns inget system där alla vinner. Det finns inte för evigt ökande tillgangar. Vi maste ta de resurser som finns och använda dem pa bästa sätt istället pa att ist hoppas pa överskottet fran en framtida tillväxt.
   Vi maste ställa om till ett samhälle som inte förutsätter tillväxt för att fungera utan optimerar användningen av tillgängliga resurser för att behalla den välfärd vi har!

 8. Asa Hidmark

  Jag ser 3 omraden som absolut maste prioriteras (rent praktiskt ock konkret):
  1) förbereda samhället för den energiomställning som kommer när oljan tar slut
  2) skydda samhället (dvs viktiga samhällsfunktioner) fran finanskapitalet.
  a) gör pensionerna oberoende av finansmarknaden
  b) förhindra att riskkapitalet tar viktiga samhällsfuntioner (vard, skola, transport, elproduktion, kommunikation och omsorg) om gisslan och extraherar rent ur dessa (dvs, förbjud ngn form av vinstuttag)
  c) gör det möjligt för folk att skaffa sig ett boende utan att ta enorma lan som för all framtid riskerar att innebära livslang livegenskap (dvs bygg energineutrala bostäder).
  d) regera finansmarknaden (tex FTT, typ Glass–Steagall Act.)
  3) Jämlikhet
  a) ekonomisk
  b) alla ska ha samma influtande över sina livsval oberoende socioekonomisk ställning/kön/etnisk tillhörighet (valfrihet ska inte bygga pa vad man kan betala utan pa demokratiska beslut)

  För mig är detta glasklart. Det är bara att köra. Jag kan komma och skriva ert program at er 😉

 9. Karin K

  I många sammanhang skulle jag vilja slippa vara kund och istället vara medborgare.

  En översyn av pensionssystemet skulle jag gärna se. Avgifter till banker känns onödigt stora.

  Mer mångfald och fler ungdomar vore välkomna. Jag saknar röster som Luciano Astudillo och Nalin Pekul..

 10. Jag skulle också gärna se en rollspecificering.

  Traditionellt har socialdemokraterna försökt kombinera rollen som stat/regering med rollen som folkrörelse. Det har inte blivit bra; regeringsrollen har kvävt folkrörelserollen. Så fort det har kommit igång en mobiliseringsunge för förändring nånstans i nåt hörn har det skickats ut en regeringsrepresentant/ombudsman som har slagit ner den i skorna. Detta har varit ytterst destruktivt, svenskarna är idag den minst mobiliseringsbenägna folket i Europa, kanske näst ryssarna som har haft ett ännu värre regeringstryck på sig.

  Det är destruktivt för att det krävs mer än bara vackra regeringsprogram för att få finansmaffian att släppa på sin makt. Det krävs folkrörelsemobiliseringar. Det krävs folkrörelsemobiliseringar även om socialdemokraterna vinner nästa val. Det krävs folkrörelsemobiliseringar som går emot socialdemokratiska regeringar om så vore – det är nödvändigt, annars finns inget för den socialdemokratiska regeringen att kompromissa kring. Som bekant är detta regeringens roll; att hitta hållbara kompromisser som alla kan leva med.

  Alltså: Jag skulle vilja se ett klargörande här. Vad är S? En kö utanför kanslihuset (som en deprimerad SSU-ordförande kallade det för en gång på 80-talet), eller en folkrörelse som vågar gå utöver vad en regering baserad på det egna partiet vill?

  Man kan inte vara både och.

 11. Marika

  Fantastiskt med alla konstruktiva förslag! Bara fortsätt! 🙂 Blir glad av att läsa.

 12. En sak till skulle jag vilja ha med: ett tydligt ställningstagande för realekonomin på finansekonomins bekostnad, enligt Lena Sommestads blogginlägg nyligen.
  Att detta inte är nån ”vänsterståndpunkt” görs tydligt och klart här: http://respubli.nmezp.com/Artikler/Utdoedd-kriseforstaaelse.
  Jag skulle förstås också vilja ha ställningstagandet fört ut i livet på ett sätt som svarar upp mot Wigforss’ ”Har vi råd att arbeta?”. Lustigt nog är vi i en liknande historisk situation som han, dvs en sanslös spekulationsekonomi gör folk arbetslösa eftersom produktion lönar sig sämre än spekulation, dvs att tjäna pengar på pengar. De politiska svaren från S borde då också kunna vara liknande, kan man tycka. Men jag är medveten om att den resurs S hade på den tiden – en mobiliserad och stridsberedd arbetarrörelse – inte längre finns, delvis pga medveten nedmontering under hela den socialdemokratiska regeringsepoken.

 13. AM

  Sänk SL-priset i Stockholm!

  Låt t ex SSU driva det som enskild fråga och se till att alla stockholmare får reda på S, åsikter. Kombinera gärna med en kampanj om chipsgrodan/korruptionen i SL:s styrelse. Jag kan inte komma på något effektivare sätt att vinna i Stockholms landsting. Finns ingen i min ålders-/inkomstgrupp som skulle röstskolka eller gå till Alliansen om ni gjorde det.

 14. Jag är medveten om att det här är fel forum, men någon framåtblickande och klok person här kanske kan tipsa mig om vart jag ska vända mig:

  När det talas om alla miljoner som rinner ut ur landet via riskkapitalbolgen som mer och mer tar över vår välfärd, så tror jag det skulle vara effektivt att beloppen konkretiserades i debatter. Nu blir kritiken väldigt luddig, visst förstår man att det är massor av pengar, men HUR mycket?

  Det här skulle tydliggöra: Bolaget A förde förra året ut X miljoner. För det beloppet skulle vi få Y antal undersköterskor/förskollärare/lärare.

  Som ett mantra som kan upprepas i debatter. Mycket svårare för alliansen att värja sig mot än svepande siffror.

  Men det här förutsätter förstås att man kommer fram till att förbjuda riskkapitalbolag i välfärden! 🙂

  Som sagt – inget för programkommissionen – men vart vänder jag mig?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s