1960 års partiprogram

Ok, 1960 års partiprogram. Fortfarande under 20 sidor. Historieskrivningen tar större plats.

”Men även i välfärdssamhället kvarstår många av kapitalismens ursprungliga drag.”

”Äldre tiders värderingar av olika sysselsättningar sätter i alltför hög grad sin prägling på behandlingen av människorna.”

”Inte minst i arbetslivet fortlever auktoritära och odemokratiska förhållanden.”

”Den kamp för jämlikhet, som inleddes av arbetarna i det gamla kapitalistiska samhället, har vidgats till en kamp för likvärdig behandling av alla medborgare, vare sig de är män eller kvinnor.”

”Enskilda ekonomiska intressen… söker påverka opinionsbildningen och den politiska utvecklingen”

”den konkurrensmentalitet, som präglar det kapitalistiska samhället, har… bidragit till att skapa psykologiska problem för många människor. Överdrivna krav på framgång och prestige driver människorna till en inbördes tävlan, i vilken många måste förlora och därmed ofta får en känsla av misslyckande.”

Demokratin och organisationslivet har ”inte förmått ge alla en upplevelse av verklig gemenskap och delaktighet i samhällslivet”

”Atomkraften och autmationen står i blickpunkten”

”Som löntagare förenas arbetare och tjänstemän i ett gemensamt intresse… också det stora flertalet företagare och fria yrkesutövare gagnas”

”För socialdemkratin är kravet på ekonomisk demokrati lika självklart som kravet på politisk.”

”Den tekniska utvecklingen kan leda till att mindre rationella och effektiva företag måste lämna plats för dem som bäst förmår utnyttja nya möjligheter.”

”Men om både trygghet och framsteg skall kunna säkras i en värld med ständiga växlingar, måste samhället verksamt underlätta och stimulera den enskildes och företagens anpassning till förändrade förutsättningar.”

Kampen om planhushållning syns mellan raderna. Pragmatismen dominerar.

Kraftigt utökat internationellt avsnitt. ”I många fall har… regimer sagt sig företräda… socialism, medan de i själva verket gett en liten grupp människor makt att förtrycka det stora flertalet. Ingen socialism är möjlig utan demokrati.”

”Lekmannamedverkan i rättsskipningen.” ”Lekmannainflytande i förvaltningen.”

”Bättre villkor åt kulturarbetarna.”

”Finans- och penningpolitiken anpassas efter konjunkturväxlingarna för att bidra till full sysselsättning, hög framstegstakt och stabilt penningvärde.”

”Kreditstöd åt nyföretagande och nyetablering som främjar den samhällsekonomiska utvecklingen.”

”Stöd åt internationella strävanden att avveckla tullar och andra handelshinder. Näringslivets anpassning till frihandel och vidgade marknader.”

”Åtgärder för att öka tillfällena till deltidsarbete”

”Skydd mot föroreningar av luft och vatten samt mot skadligt buller.”

”Husmödrarnas arbetsbörda minskas genom rationalisering av hemarbetet.”

”Vidgade möjligheter till psykisk rådgivning och terapi.”

Det var 1960 års program. Kort reflektion: Inte lika spänstigt som 1944. Pragmatism, insikt om att tillgång till makten inte fixat allt, byråkrati.

Tidigare inlägg här och här och här. Läs alla partiprogram 1897-1990 här.

För övrigt: bra att Stockholms läns landsting märkliga upphandling, som gjorde att Röda korset förlorade Center för torterade flyktingar till WeMind AB utan erfarenhet av frågan, uppmärksammas. Dag Larsson berättar mer om de politiska aspekterna av frågan. Dagens Arena skriver att WeMind särbehandlades framför Röda korset, och om ideologin bakom upphandlingen. Ingvar Persson skriver att allt inte ska upphandlas. Dessutom: Peter Johansson om en märklig attityd från Svenskt Näringsliv.

Intressant och Netroots. Ettiketter: ,

2 kommentarer

Under Programkommissionen, Socialdemokraterna

2 svar till “1960 års partiprogram

 1. John

  ”I många fall har… regimer sagt sig företräda… socialism, medan de i själva verket gett en liten grupp människor makt att förtrycka det stora flertalet. Ingen socialism är möjlig utan demokrati.”
  Vackert. Många vackra formuleringar där. 🙂

 2. Vi ska inte glömma formuleringarna om det vi idag kallar självförverkligande:
  ”Kravet på jämlikhet innebär både ett krav på lika chanser för alla
  och på lika värde för alla, vilken sysselsättning och ställning de än har.
  Lika chanser måste framför allt betyda rätten och möjligheten att få
  utveckla sig efter sin personliga linje och sina egna anlag.”

  Samt det tydliga markeringen mot nivellering, där partiet vänder sig ”mot inkomstskillnader, som betingas av sociala och ekonomiska privilegier och maktpositioner, medan den godtar en differentiering, som grundas på skillnader i arbetsinsats, yrkesskicklighet, ansvar eller initiativkraft.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s