1944 års partiprogram for dummies

Fortsätter min icke-systematiska genomgång av Socialdemokraternas tidigare partiprogram. Tidigare inlägg här och här.

1944 inför man ny portalparagraf i partiprogrammet: ””Socialdemokratins mål är att så omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation att bestämmanderätten över produktionen läggs i hela folkets händer”, etc.

”Bristen på ekonomisk jämlikhet innebär också brist på jämlikhet i utbildning och uppfostran, i möjligheterna att vinna delaktighet i den andliga och materiella kulturen.”

”Att vara utestängd från delaktighet i äganderätten betyder också att vara utestängd från vad därmed följer av inflytande och ansvar, utrymme för personliga insatser, självständighet och trygghet.”

”De ekonomiska krafter, som framskapa och vidmakthålla dessa för det borgerliga samhället utmärkande drag, visa inga tecken på att förlora i styrka.”

Man resonerar även kring att kapitalismen lett till ”förbättrad bärgning även för de breda lagren av befolkningen”, men att kapitalismen inte förmår ta vara på samhällets produktiva tillgångar fullt ut. ”Arbetslöshet mitt under brist på arbetets produkter”.

Man skriver att ”Socialdemokratin vill åter förena arbetarna och egendomen” och att småföretagande kan vara ett sätt att göra det.

Man vill ”skapa sådana former för produktionens organisation, som ge de arbetande ökat inflytande och ansvar, självständighet och trygghet, men vägledande blir därvid också kravet att icke endast bevara utan stärka en anda av företagsamhet och en rörelsefrihet, som kan hotas både av offentlig och en enskild byråkrati, men som är en förutsättning för utvecklingen av en livskraftig produktion.”

”Enskilt vinstintresse och enskilda gruppers intressen överhuvud underordnas de mål som samfällt eftersträvas.”

”Med de arbetandes gemensamma bestämmanderätt följer deras gemensamma ansvar, varje medborgares skyldighet att åtaga sig det arbete och fullgöra de uppgifter, som krävas för en effektiv organisation av produktionen.”

”Den drivkraft till ekonomiskt framåtskridande som ligger i den enskildes önskan att förbättra sin egen ställning tages till vara under arbetet för en väsentlig utjämning av inkomsterna och därmed för en ökad social och kulturell likställighet.”

”Samhällets ekonomiska politik inriktas så att jämn sysselsättning åstadkommes och arbetslöshet förhindras.”

1944 skrivs det även mycket om goda bostäder, sociala åtgärder för att förebygga brott, förebyggande hälsovård, fri tandvård för barn, avlönad semester etc. Jämfört med tidigare program är tonen en helt annan – antagligen erfarenheten av att faktiskt få bestämma som sätter sina spår. Tycker mycket om detta program.

Läs alla partiprogram 1897-1990 här.

För övrigt: Mikael Feldbaum skriver mycket intressant om IMF:s förändrade roll i Dagens Arena och på detta tema, samt om ojämlikhetens roll för krisen, i tidskriften Arena. Läs! Blir dock djupt deprimerad av att Röda korset i en upphandling förlorar Center för torterade flyktingar till ett riskkapitalbolag utan erfarenhet. Läs även om Jonas Vlachos, som efterlyser ”Mer frihet till pedagogerna, tydligare regleringar av ägandet och driften” i skolan – idag är det tvärtom. Alliansfritt om misslyckade privatiseringar av Stockholms gallerior – vad hade egentligen Gadaffi med saken att göra?

Intressant och Netroots. Etiketter: ,

Lämna en kommentar

Under Programkommissionen, Socialdemokraterna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s