Omstart för socialdemokratin

Idag la Socialdemokraternas kriskommission, där jag har varit huvudsekreterare, fram sina rapporter. Läs dem här. Publicerar också inledningen till Kriskommissionens huvudrapport här nedan. Idag är jag så stolt över att vara socialdemokrat.

Socialdemokratin är inte ett parti som andra. Det tar sin utgångspunkt i de sociala konflikter som uppstår i ett samhälle, och tror på politikens förmåga att skapa en bättre framtid. Socialdemokratin ska vara en folkrörelse byggd underifrån, som samlar många människor för att gemensamt forma denna framtid. Det är ett parti som under lång tid burit regeringsmakten i Sverige, och som har ambitionen att göra det igen.

Den socialdemokratiska människosynen säger att vi människor behöver stöd hos varandra för att utveckla vår frihet. Samhällsutveckling är inte bara något som händer, utan något som kan påverkas och styras. Att förena många olika krafter i samhället för att ständigt utveckla samhällsbygget, att vara trolös mot de gamla redskapen men vara de socialdemokratiska målen trogen – det är reformism.

Det socialdemokratiska välfärdssamhället är ett av de mest anständiga och ekonomiskt framgångsrika samhällena som någonsin skapats. Socialdemokratin har mycket att vara stolt över. Den generella välfärden har gjort generationer mer fria än de annars skulle ha varit. Behovet av socialdemokratiska lösningar hör inte historien till. De är lika aktuella idag.

Den borgerliga regeringen försöker idag stjäla arbetarrörelsens begrepp på olika områden, men bedriver en politik som gör samhället allt mer bräckligt. Framtidsfrågorna har förpassats till finansdepartementets bakgård och lämnats olösta. Regeringen står passiv inför klimatomställningens skriande behov, liksom inför att vägar och järnvägar inte håller måttet och att unga får allt svårare att hitta en bostad. Arbetslösheten och ofärden breder ut sig, trots att Sverige som nation är rikare än någonsin förr. I Sverige 2011 finns allt fler barn vars föräldrar inte har råd att köpa dem gummistövlar. Unga män som sökt hundratals jobb under flera år får ingen plats på arbetsmarknaden. Kvinnor som slitit ut sig under ett långt arbetsliv blir utförsäkrade från sjukförsäkringen och tvingas leva på sin mans inkomst. Ett samhälle som handskas så vårdslöst med människor tar inte vara på sin fulla potential.

För många i vårt land går det bra, även i kristider. En av förutsättningarna för detta är den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Idag ser vi emellertid att denna välfärd på flera punkter är på väg att tunnas ut, på ett sätt som i längden riskerar att drabba mycket breda grupper. Ett samhälle som dras isär drabbar alla människor, inte bara de som befinner sig långt ner på samhällsstegen. Om vissa personer permanent slås ut kommer otryggheten alltmer att breda ut sig, kostnaderna för sociala problem att stiga och tillväxten inte nå sin fulla potential, eftersom alla inte får vara med och bidra. Detta är ett gigantiskt slöseri med mänskliga resurser.

Detta är också en verklighet som ställer krav på en ny politisk färdriktning. För att kunna svara på samhällsproblemen måste socialdemokratins samhällsanalys vara både självständig och aktuell. Denna kombination har partiet alltför sällan lyckats med de senaste åren. Därför har det inte heller lyckats hitta verkningsfulla reformer för att ta itu med problemen. Sverige behöver ett parti med ett sammanhållet samhällsbyggarperspektiv, och socialdemokratin måste bli mycket bättre på att gå i opposition både mot ett allt mer segregerat och ojämlikt samhälle, och mot den moderatledda regeringen.

Det vi ser runtomkring oss gör oss övertygade om att behovet av de socialdemokratiska lösningarna är lika stort som någonsin. Det som har förändrats är förutsättningarna för hur dessa lösningar ska åstadkommas. Vi ser att ojämlikheten och ofriheten breder ut sig, till följd av att jobben är för få, villkoren på arbetsmarknaden för tuffa, och för att skolan inte förmår ge alla barn en lika bra start i livet. Vi ser att jämställdheten mellan män och kvinnor går tillbaka. Vi ser att behovet av trygghet och stabilitet växer när globaliseringen snabbt och oförutsebart kan förändra våra levnadsvillkor i grunden. Varken marknaden eller individen kan på egen hand lösa klimatförändringarna eller de ekonomiska problemen i finanskrisens kölvatten. Behovet av gemensamma lösningar är enormt. Ändå har socialdemokratin, såväl i Sverige som på europeisk nivå, under lång tid befunnit sig på reträtt.

I valet 2010 gick socialdemokratin fram i ett samarbete mellan S, V och MP. Partiets profil blev suddig och man fastnade allt för ofta i att föra fram enskilda politiska förslag, utan att kunna ge dem ett sammanhang. De generella välfärdslösningarna, en aktiv arbetsmarknads- och näringspolitik, det nära samarbetet med de fackliga organisationerna och en självständig utrikes- och säkerhetspolitik har tidigare tillsammans skapat attraktionskraften kring det socialdemokratiska samhällsbygget. Men i valet 2010 hade människor och medlemmar svårt att se vilka som var de bärande bjälkarna i det socialdemokratiska bygget.

Det bristande förtroendet för socialdemokratins förmåga att skapa full sysselsättning är ett av de viktigaste skälen till partiets försämrade valresultat. Samtidigt har partiets trovärdighet sjunkit också på andra områden. Klyftorna i Sverige har ökat i trettio års tid, även under socialdemokratiska regeringar. Följden av den ökande ojämlikheten och att allt fler står utanför arbetsmarknaden är att ofriheten breder ut sig i samhället. Socialdemokratin har under lång tid inte förmått leva upp till sina grundläggande löften om arbete åt alla, ökad jämlikhet och större frihet för var och en. Detta har skapat ett trovärdighetsproblem vars betydelse inte kan överskattas.

En del av socialdemokratins problem ligger också i att partiet i praktiken accepterat att politikens möjligheter att styra har avlövats. Individens frihet och utvecklingsmöjligheter är beroende av hur det omgivande samhället ser ut. Dessa samhällsstrukturer kan bara påverkas gemensamt, det vill säga genom demokratin och politiken. Om politiken träder tillbaka blir resultatet inte ökad frihet för den enskilde, utan bara att andra maktgrupper – exempelvis starka ekonomiska intressen – träder in i stället. Vi menar att politiken också i det moderna samhället har betydligt större möjligheter att forma framtiden än vad som ofta påstås.

Det räcker dock inte med förstärkningar av politiken för att bygga en modern socialdemokrati. Det handlar också om att ändra partiets arbetssätt. Partiet ska vara Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiva och ödmjuka. Så kan Socialdemokraterna återigen bli en stark kraft för förändring. Bakgrunden till denna rapports tillkomst är väl känd. Socialdemokraterna har gjort sitt sämsta val någonsin. Partiet brottas med dåligt självförtroende och dålig intern tillit. Initiativet i debatten saknas, och alltför mycket tid ägnas åt inåtblickande navelskåderi och etiketteringar av partikamrater.  Partiet har lagt mycket kraft på att mäta och följa opinionen. Nu behöver vi socialdemokrater istället ägna oss åt att formulera politiska visioner, utveckla reformer för en positiv samhällsutveckling och bilda opinion. Alla som idag är aktiva i partiet har ett mycket stort ansvar. Vi ska gemensamt arbeta för att vända utvecklingen.

Denna kriskommission tillsattes direkt efter valet för att utreda varför socialdemokratin inte fått ett större politiskt förtroende. Vår uppgift har inte varit att lägga fram ett nytt handlingsprogram för partiet. Ett sådant program måste arbetas fram på en bredare bas än vad som är möjligt inom ramen för vårt arbete. Men vi vill i undergruppernas rapporter och kriskommissionärernas gemensamma rapport lyfta fram några områden som vi ser som centrala i de kommande årens politiska och organisatoriska arbete. Vi väljer också att snarare se framåt än bakåt. Ett offensivt program för vidareutvecklad välfärd, ökad konkurrenskraft, dynamiskt arbetsliv, högkvalitativ utbildning, hållbar omställning och en mer öppen partiorganisation har alla förutsättningar för att vara ett framgångsrikt politiskt program, både i storstad och landsbygd och allt däremellan, även framöver.

Socialdemokratin söker inte makten för maktens egen skull. Vi söker makten för att förändra samhället. Vår övertygelse är att människor gemensamt kan bygga ett samhälle för morgondagen som är bättre än det vi har idag. Vi är också övertygade om att Socialdemokraterna kan bli ännu mer av det möjlighetsorienterade, jämlikhetsfrämjande och demokratiska parti som Sverige så innerligt behöver. Kriskommissionens rapporter ska ses som ett första steg på denna väg.

Ulf Bjereld och Johannes Åsberg skriver båda väldigt fint, Alexandra både risar och rosar liksom Peter Andersson. Johan Westerholm och Staffan Lindström och Peter Högberg bland många andra undrar vad som kommer att hända framöver. SvD | DN | GP1 | GP2 | AB1 | AB2 | AB3 | AB4 | EXP1 | EXP2 | SVT1 | SVT2 | Dagens Arena | SR1 | SR2

Intressant och Netroots.

Annons

33 kommentarer

Under Kriskommissionen, Socialdemokraterna

33 svar till “Omstart för socialdemokratin

 1. Får man någon gratis förtäring under extra kongressens tredagar i slutet av mars 2011.

 2. Ping: Det donar uti rättens krater – allt fler kräver mänskligare sjukregler! | LO Bloggen

 3. Inga-Lisa Sangregorio

  Se det var en kärleksförklaring som heter duga! Jag hoppas föremålet för kärleken kommer att leva upp till dina förväntningar bättre än hittills. Allvarligt talat: socialdemokratins framtid angår även oss som inte är partianslutna. Dagens presskonferens om kriskommissionens huvudrapport fick mig att bli på riktigt gott humör. Detta med reservation för att jag inte läst rapporten, bara sett och hört presentationerna i SVTs sändning i förmiddags. Förutsägbart att närvarande journalister försökte mota in er i en förment vänsterfälla, utan att lyckas.
  Synd att den här uppryckningen inte kom ett par år tidigare, så att vi sluppit fyra år till med denna eländiga allians.
  Som deckarläsare undrar jag dock fortfarande vem som var mördaren, med andra ord vem/vilka som utformade det obegripligt korkade rödgröna valmanifest som så gott som samtliga ansvariga tog avstånd omedelbart efter valförlusten. Fast det kanske står i slutrapporten?

 4. Ping: Ett rätt och ett fel

 5. gotiskaklubben

  Det känns som ni har hamnat i mittens rike utan att vilja det. Moderaterna tar era arbetande män, kvinnor i staden går till Miljöpartiet och partiet som inte får nämnas vid namn tar de hand om de som är mångkulturfientliga. Vilka väljare ska egentligen bli era? Jag tror ni behöver en stark ledare och jag tror att ni kommer få en stark ledare, kanske inte denna gång men så småningom.

 6. Ping: Vad vill socialdemokraterna? Ingenting! | Svensson

 7. Ping: Pomperipossa: Höj skatten och förlora valet 2014! | Helena Palena

 8. Ping: Bevare mig för ”De nya Socialdemokraterna”! « Röda Berget

 9. Ping: Lever kriskommissionen på en annan planet?

 10. Anders Svensson läser igenom texten på http://www.zaramis.nu/blog/2011/02/15/vad-vill-socialdemokraterna-ingenting/ och hittar inget som inte moderaterna lika gärna kunde ha skrivit.

  Så fortfarande tycks det unikt socialdemokratiska, det som skulle kunna få folk att engagera sig, inte vara tillräckligt tydligt. Fast förstås, Svensson är med i ett annat parti och har kanske egenintressen av att skriva som han gör. Ändå kan jag tycka att han har lite rätt.

  Det är synd att ni till varje pris måste försöka hålla fast såna som Pär Nuder och Ilija Batljan och deras meningsfränder. Ett program i enlighet med den här bloggen skulle nog skapa ett större engagemang och därmed fler röster.

 11. Ping: båten | Ensson

 12. Ping: Med rädslan som drivkraft « Ett hjärta RÖTT

 13. Bo

  (Det socialdemokratiska välfärdssamhället är ett av de mest anständiga och ekonomiskt framgångsrika samhällena som någonsin skapats.)

  Hybris är kanske rätta sammanfattningen?

  • Marika

   Tja, vi säger bara som det är.

   • Dan

    Det är människor och företag som skapat välståndet. Att ni politiker tar åt er äran säger väl det mesta om er/din verklighetsbild. Politiker kan bara fördela,aldrig SKAPA någonting. Lite ödmjukhet skulle sitta på sin plats.

   • Marika

    Du missförstår helt, läs gärna stycket igen.

    Vi säger att det socialdemokratiska samhället är ett av de mest anständiga och samtidigt ekonomiskt framgångsrika samhällen som någonsin skapats. Det är sant. Däremot säger vi inte att socialdemokratin skapat välståndet. Än mindre att politiker har skapat vare sig välstånd eller ett anständigt samhälle. Socialdemokratin är en rörelse, det var hundratusentals människor som gemensamt byggde det välfärdssamhälle vi har idag. Inte enskilda politiker.

 14. Sysselsättning nämns flitigt i rapporten och även att man vill ha full sysselsättning. Vad är S/kriskommissionens definition av full sysselsättning?

  • Marika

   Det är en befogad fråga, men kommissionen har inte definierat det.

   • Moderaterna har ju sin definition på full sysselsättning.

    Full sysselsättning är inte när alla 6 miljoner i arbetsstyrkan har jobb. Full sysselsättning är när efterfrågan på arbetskraft matchar utbudet av arbetskraft på ett sådant sätt att priset på arbetskraft (lönenivån) varken pressar upp eller ned den allmänna inflationstakten. Då råder det jämvikt på arbetsmarknaden och då råder det full sysselsättning.
    moderat.se/…1.aspx

 15. Ante Johansson

  Att skapa full sysselsättning är det viktigaste men samtidigt det abslotut svåraste uppgiften.
  Konsten är att få penningpolitik, finanspolitik, arbetsmarknadspolitik och lönebildning att samverka mot full sysselsättning.

  Penning och finanspolitiken har börjat diskuteras inom (S) men lönebildningen är fortfarande tabu.

  Man kan aldrig få full sysselsättning utan en lönebildning som ger låga löneökningar även vid full sysselsättning, inte bara vid hög arbetslöshet.

  • Marika

   Jag tror vi har diskuterat detta förut och du förenklar alldeles för mycket. Löneökningar som är lika höga som produktivitetsökningen i ekonomin hotar inte på något sätt sysselsättningen. Däremot om de i längden skulle vara högre än produktivitetsökningen. Men så har inte varit fallet i Sverige.

   På 1960-talet var reallöneökningarna 4-5 procent per år. Det är mycket högt, men sysselsättningen (mätt i arbetade timmar) var högre då än nu.

  • Björn

   Vad är det som är så svårt med full sysselsättning? Jag fattar faktiskt inte det. Vi betalar människor pengar för att gå arbetslösa och gå ner sig i stress och elände, vad är det för svårt med att betala dem lite till så att de kan göra nytta som produktiva samhällsmedborgare?

   Ekonomi handlar om att organisera varuslag och olika sorters arbete på ett förnuftigt sätt. Men det görs till mystik och esoterika. Därmed framställs helt rationella och genomförbara åtgärder som ”omöjliga”.

   Det finns ingenting ekonomiskt omöjligt med att införa full sysselsättning. Däremot är det politiskt kontroversiellt eftersom det uppenbarligen finns starka krafter som vill ha det såhär. Men då får vi väl för fan ta den fighten?

 16. Ping: Kriskommissionen är det första steget på vägen ur krisen, inte det sista « Rebella unga S-kvinnor

 17. Ping: Sjukförsäkringen – en viktig framtid(s)fråga | LO Bloggen

 18. Arne Wieslander

  Herregud vilket staplande av stolta utrop. Men var finns något enda konkret som utmanar högern ? Snälla, nämn en enda mening som inte en nymoderat kan bocka av, eller lätt spinna.

  • Marika

   Det konkreta finns naturligtvis i resten av rapporten som jag rekommenderar varmt.

   Sen vill jag understryka att utgångspunkten i arbetet med Kriskommissionen har varit att beskriva samhällsproblemen ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Vi förhåller oss inte till högern. Det texten beskriver kan moderater långt ifrån skriva under på, de tycker inte så som det står i denna inledning. Sen att de möjligen vill låtsas som att de gör det (vilket jag iofs tvivlar på), det är en annan fråga. Den här texten är inte skriven för att minimera risken för spinn. Den här texten är skriven utifrån sig själv, för att vi vill säga något eget, inte förhålla oss till eller förekomma högern.

   Oerhört talande att människor inte kan skilja kommunikation från sakinnehåll dagar som dessa.

 19. Tycker inte det är någon brist om det inte är konkreta förslag, sådant här måste nog vara övergripande och ideologiskt och ange vilja och målsättningar. Speciellt om man inte är i regeringsställnig och kan driva igenom det man säger. Konkreta förslag måste förstås studeras för sig så de förutsättningar och begränsningar som finns beaktas, förutsättningar har också en tendens att ändra sig över tiden. Vad som kan vara en lämplig strategi att lösa ett problem behöver inte vara det om 4 år.

  Sen kan förstås göra som biståndsministern poppa upp som gubben ur lådan och deklarera att biståndet nu ska stödja sociala medier. På inga andra grunder än att det ligger i linje med vad som för tillfället är på rubrikernas tio i topp lista. Själv tycker ja inte det är en seriös inställning till varken bistånd eller skattebetalarnas pengar. Men det är förstås ”konkret”.

 20. Den arbetsmarknadspolitik som förs idag vill dela arbetsmarknaden i två läger, de som har betalt arbete och de som inte har det. Moderaterna påstår att de vill öka möjligheten för folk att få arbete, vilket är helt fel. De har gett bort 20% av arbetslöshetsersättningen och sjukersättningen… om inte mer … till låginkomsttagarna för att få över dem på sin sida. Man är inte ett dugg intresserad av att dela med sig av samhällets resurser (i form av betalt arbete) till arbetslösa och sjukskrivna. Inte ett dugg. Tyvärr finns det många socialdemokrater som tycker nästan identiskt lika som moderaterna i dessa frågor och då är det extra roligt att läsa ett sånt här debattinlägg som faktiskt vittnar om att det finns socialdemokrater med både hjärta och hjärna! hoppas ni blir fler, för ni behövs oavsett om ni vinner eller inte!

 21. Martin Blom

  Det här lät ju faktiskt jättebra! Jag har bott utomlands i några år nu, och blivit alltmer skrämd av att svenskar hemma pratar om att vi måste förändra oss så att vi blir mer som andra, vanliga länder, och att marknadsanpassning och ökade klyftor (och SD:s rasism för den delen) bara är en naturlig anpassning till hur det är i Europa och Amerika.

  Pyttsan! Vi ska inte anpassa oss, och socialdemokratin ska inte börja tro att högerns perspektiv är sant. Vi ska inte sträva efter att Sverige ska vara ett land som alla andra. Vi måste sträva efter att Sverige ska vara ett bättre land att leva i imorgon än det var igår, för alla svenskar. För att stoppa att marknadskrafter och globalisering driver på ökade klyftor så krävs en stark stat och en aktiv fördelningpolitik.

  Socialdemokrati, stå på dig.

 22. Ping: Socialdemokratins förnyelse finns i rörelsen « strötankar och sentenser

 23. Ping: Idédebatten som kom av sig - jimmysand.com

 24. Ping: Ett rätt och ett fel - Almega

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s