Och nu: lite kommunpolitik

Igår valdes jag till ordförande för grundskole- och gymnasienämnden i Sundbyberg. Det är det finaste politiska uppdrag jag någonsin haft (även om jag i hjärtat alltid kommer att tycka att mitt uppdrag som ordförande för s-studentklubben Laboremus är allra mest speciellt) och jag är väldigt glad och stolt över det, men också lite tagen av uppdragets vikt.

Igår var det budgetfullmäktige i Sundbyberg, och även om jag egentligen tillträder ordförandeskapet först den 1 januari, så var jag föredragande när skolfrågorna debatterades. Här nedan följer mitt inledningsanförande.

Tack herr ordförande, ledamöter, åhörare.

Detta är mitt första inlägg i Sundbybergs kommunfullmäktige, och jag är väldigt glad över uppdraget att leda grundskole- och gymnasienämnden. Jag har svårt att tänka mig ett viktigare uppdrag.

Häromveckan presenterades resultaten från den senaste PISA-studien, som jämför skolresultaten i 65 olika länder. Det är oroväckande läsning. Den visar nämligen att svenska skolelevers resultat sjunker.

Också likvärdigheten i den svenska skolan försämras. För tio år sedan hade Sverige en topposition i världen när det gäller att garantera alla barn, oavsett bakgrund, en lika bra utbildning. PISA 2009 visar att Sverige numera inte är mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighet. Betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund har förstärkts och är nu till och med större än OECD-genomsnittet.

Skolan är en spegelbild av samhället. Det som händer ute i samhället, det kommer också på ett eller annat sätt att hända innanför skolans fyra väggar. Därför är det inte förvånande – men väldigt allvarligt – att när klyftorna i samhället de senaste fyra åren har ökat i en takt som saknar motstycke i modern tid, att det också innebär att klyftorna i skolresultaten ökar.

Det här är det verkliga kunskapsproblemet i dagens skola. Om vi tittar på vår egen kommun, Sundbyberg, så ser vi att de allra flesta Sundbybergselever klarar sig fint. Det är till och med så att enligt Skolverkets beräkningsmodell SALSA så hör Sundbybergs nior till de bästa i länet. Men om man tittar på elevernas föräldrars utbildningsbakgrund framträder ett tydligt mönster. Av niondeklassare i Sundbyberg som har föräldrar med högskoleutbildning klarar 97 procent, alltså nästan allihop, behörigheten till gymnasiet. Det är mycket bra. Bland barn med föräldrar som högst har gymnasieutbildning är behörigheten lägre, 89 procent. Men bland niondeklassare vars föräldrar högst har grundskoleutbildning klarar bara 76 procent behörigheten. Det är alltså var fjärde elev som inte klarar sig. Och så här ser det ut i hela landet.

Detta är det verkliga kunskapsproblemet i svensk skola, och något som det talas alldeles för lite om. Jag tänker inte stå här och låtsas att jag har någon enkel lösning på detta, för det har jag inte. Detta är en oerhört stor och svår fråga. Men jag är ändå stolt och glad över att det politiska styret i Sundbyberg under lång tid har prioriterat kunskapsresultaten, och det kommer vi att fortsätta att göra. Det gör vi bland annat genom att lyssna på vad forskningen säger. Detta vill jag särskilt framhäva – vikten av att lyssna på vad forskningen säger är ett effektivt sätt att höja skolresultaten. Det är därför vi satsar på en-till-en-undervisning och det är därför vi kommer att fortsätta vår satsning på matematik och naturvetenskap som är så unik att den gjort vår kommun till modell för en nationell satsning i samma anda.

Men vi nöjer oss inte med detta. Vi kommer också att fortsätta sätta behörigheten i centrum – alla lärare ska vara behöriga. Vi ser också att andelen behöriga lärare har ökat bara de senaste åren i Sundbyberg. Vi kommer också att satsa lite extra på de lägre årskurserna, bland annat genom läxstöd, eftersom vi vet att den kunskap man missar som liten är svårare att ta igen senare. Vi har ambitiösa mål och vi har tydliga mål för hur resultaten i Sundbybergs skolor ska öka. Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. Tack.

Intressant och Netroots. SvD.

6 kommentarer

Under Skola och utbildning, Sundbyberg

6 svar till “Och nu: lite kommunpolitik

 1. Eva Berglund

  Det är bra att du tar upp betydelsen av föräldrars utbildningsbakgrund, men den fråga det är verkligt viktigt att ni inte negligerar är att många barn inte kan tillräckligt god svenska när de lämnar 9:an. http://begrundatoplitat.blogspot.com/2010/12/las-och-skrivformaga-hans-bergstrom-och.html

 2. Linnea

  Men varför röstade ni mot att alla barn ska ha rätt till skolgång?

   • Marika

    Eller ursäkta om jag lät burdus, jag förstod inte vad du menade men gissar att du kanske syftar på en skrivning om papperslösa barns skolgång. Som jag uppfattat det är det en statlig fråga. Det finns en utredning som föreslår att denna rättighet ska regleras: http://www.regeringen.se/sb/d/12474/a/138869

    Som det är nu finns det en underrättelseskyldighet för skolor enligt lag att rapportera kontakt med gömda barn. Eftersom det är en lag kan inte kommunen ändra det. Kommunen kan därför inte säga att skolan ska ta emot gömda barn, eftersom de då också är skyldiga att anmäla dessa barn. Utredningen föreslår att denna skyldighet ska tas bort.

    Idag kan det säkert förekomma att gömda barn går i skolan. Men det sker isf genom att skolan antingen inte känner till att de är gömda, eller att skolpersonalen ser mellan fingrarna.

 3. Hej. Som kommunpolitiker måste du visserligen gilla läget och göra det bästa möjliga av det. Men vad hindrar att du hittar likasinnade skolnämndsordförande och drar igång ett kommunalt uppror mot skolvalssystemet?

  Allt talar emot detta. Det är dyrt att hantera (en halv miljard per år i Stockholm). Det skapar segregation och sänker genomsnittet. Enda fördelen är att den övre medelklass som politiker mest kommer från kan gynna sina ungar på andras bekostnad – även om så kunskapsstandarden i landet skulle sjunka till ulandsnivå.

  Så vad hindrar er?

  • Marika

   Det främsta hindret är att jag inte tror att det är en bra idé.

   Jag tycker att valfriheten har tillfört mycket. Jag vill kunna välja och jag tror att de flesta känner likadant.

   Därmed inte sagt att jag inte ser nackdelarna med systemet. Det finns mycket som kan förbättras och som jag tycker bör förbättras, bland annat för att dämpa de negativa konsekvenser du beskriver. Men precis som du är inne på är det inte en fråga som kan avgöras på kommunal nivå.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s