Alkoholmonopol på liv och död

Om Systembolagets 400 butiker skulle ersättas med 800 licensierade privata butiker beräknas detta scenario öka alkoholkonsumtionen med cirka 17 procent. Detta väntas i sin tur leda till:

 • 770 fler dödsfall per år
 • 8 500 fler fall av polisrapporterat våld
 • 2 700 fler rattfylleribrott
 • 4,5 miljoner fler sjukdagar per år

Om alkohol istället skulle säljas i landets alla 8 000 livsmedelsaffärer förväntas en konsumtionsökning på 37 procent, vilket innebär:

 • 2 000 fler dödsfall
 • 20 000 fler fall av polisrapporterat våld
 • 6 600 fler rattfylleribrott
 • 11 miljoner fler sjukdagar per år

Dessa scenarier har beräknats av forskare från sju olika forskningsinstitut i den så kallade Holder-rapporten. Ingenting som har med alkoholförsäljning att göra är oskyldigt. När Systembolagets öppettider förlängdes med fem timmar på lördagar 2001, ökade Systemets alkoholförsäljning med 4 procent. Jag tycker att det är bekvämt med lördagsöppet och skulle inte gilla att det försvann. Men priset för min bekvämlighet är en ökad alkoholkonsumtion som får mycket svåra konsekvenser för ett antal människor varje år.

Prognoserna från Holder-rapporten stämmer väl med tidigare försök i Sverige, enligt Systembolaget: Under en nio månaders försöksperiod på slutet av 60-talet, tiodubblades ölförsäljningen i försökslänen. Mellan 1965 och 1977 såldes mellanöl i vanliga livsmedelsbutiker, vilket ökade den totala alkoholkonsumtionen med cirka 15 procent.

Idag presenteras en utredning om gårdsförsäljning. Enligt dem som tagit del av den innebär förslagen i utredningen att vin, sprit och öl ska kunna säljas genom privata butiker, inte bara på ”vingårdar” som namnet antyder, utan lite överallt. Detta trots att stödet för det svenska alkoholmonopolet är starkt. ”År 2009 svarade cirka 66 procent ja på frågan om Systembolaget ska behålla sin ensamrätt på försäljning av starköl, vin och sprit [enligt SIFO]. Det är en ökning med 17 procentenheter sedan mätningarna började”, skriver Johan Gernandt och Carl B Hamilton i dagens SvD.

”Är det verkligen försvarbart för att tillfredsställa producentintresset hos idag maximalt 50 inhemska vinodlare och sprittillverkare att lägga om svensk alkoholpolitik på detta radikala sätt?” frågar sig moderaten Gernandt och folkpartisten Hamilton, som ska ha all heder för att de i denna viktiga fråga går emot delar av sin egen allians . ”Den är naiv som tror på att ett fåtal svenska alkoholtillverkare som vill sälja en flaska vin till turister orsakat denna enorma politiska aktivitet. Alla miljoner som lagts ner på lobbying i Stockholm, Bryssel och Strasbourg har knappast handlat om några få gårdar som tillverkar cider eller hemgjord öl”, skriver Anders Lindberg i Aftonbladet. Det finns inget allmänintresse i den här frågan. Det finns ett gigantiskt kommersiellt intresse hos alkoholproducenterna att sälja mer. Priset för en sådan ökad försäljning är lidande och död, inget mindre.

Frågan om gårdsförsäljning drivs hårt av Centerpartiet. I somras ordnade de ett PR-jippo med ”gårdsförsäljning” i Almedalen. Det tog inte många minuter innan en minderårig lyckades köpa öl av självaste jordbruksministern. Det är ju en fin illustration av en i högsta grad allvarlig fråga – släpper man på alkoholmonopolet kommer man också att släppa på kontrollen av vilka man säljer till.

Jag tycker det är tillräckligt illa att en förutsättning för att jag ska kunna ta ett glas vin på lördagskvällen är att andra människor blir missbrukare, utsätter sig själva och sina anhöriga för ett stort lidande, och i vissa fall till och med dör. Låt oss för i helvete inte göra dem ännu fler.

Peter Johansson. Andra bloggar om , , , . Intressant och Netroots.

Annonser

34 kommentarer

Filed under Hälsa och sjukvård

34 responses to “Alkoholmonopol på liv och död

 1. osunt

  Härligt att se lite hårda fakta i frågan! Det förekommer ofta raljerande blaj om förbudssverige och våra systembolag utan hänsyn till verkligen. Medelklassen lägger manken till för att anamma ”kontinentala vanor” och alkoholindustrin hjälper gärna till – varför blev det egentligen aldrig någon riktig debatt om alkoholreklamens införande?

  Samtidigt är det fler och fler länder som försöker göra något åt sina alkoholproblem och börjar se på möjligheter med restriktioner. Med tanke på hur överraskande tobaksindustrins käftsmäll var så hoppas jag att det går att få till en liknande utveckling när det gäller alkohol. Det kommer nog att ta tid, men låt oss först och främst se till att Sverige inte går ännu mer bakåt även på det här området.

 2. Enligt liberal åskådning får folk skylla sig själva om dom super sig fördärvade. Men att Borg & co uppmuntrar ökad sjukfrånvaro och ökat våld på gatorna är lite mer anmärkningsvärt.

 3. Leffe

  Jag är inte så imponerad av de där uppskattningarna. Jag tycker i stället att man bör genomföra ett flerårigt försök i ett storstadslän och i ett landsortslän och verkligen se vilka praktiska effekter det skulle få.

  Det är faktiskt helt absurt att försöka minska brottslighet genom att försvåra för hela befolkningen att köpa alkoholhaltiga drycker.

  – Alkolås skulle väl ta bort rattfylleriet som redan idag orsakar hundratals dödsfall?

  – Hårdare straff för våldsbrott skulle inkapacitera de som slåss på fyllan.

  – Sjukskrivningar kan hanteras med att arbetsgivare kräver läkarintyg. Bakfylla är inte sjukdom.

  – Fylla på jobbet ska ge arbetsgivare omedelbar rätt att avskeda. Då blir det nog ordning på dessa saker.

  Det finns säkert hundratals åtgärder man kan göra för att förhindra och hjälpa vid missbruk, samt minska konsekvenserna av och riskerna för alkoholrelaterad brottslighet.

  Men det är perverst att jävlas med alla oss som inte har alkoholproblem i stället för att slå direkt mot problemet. Alkoholen är inte problemet, problemen är missbruk och brottslighet.

  • Marika

   Det är vanligt att ”inte vara imponerad” av kvalificerad forskning som kommer fram till resultat man inte gillar, men det är inte särskilt seriöst.

   Om du läser mitt inlägg ordentligt ser du dessutom att de försök du efterlyser har genomförts med resultatet kraftigt ökad alkoholkonsumtion.

   Krav på läkarintyg har vi redan idag. Och varför det skulle vara en bra lösning att kunna avskeda någon första dagen för ett missbruk begriper jag inte. Hårdare tag hjälper inte. Det är som i USA där de säger ”guns don’t kill people, people do” som ett försvar för deras liberala vapenlagar. Visst är det så, men ingen har ju uppenbarligen lyckats hitta något effektivt sätt att förhindra vissa människor från att döda i ett land där vapen är lättillgängliga. Det är däremot väldigt lätt att undvika dödande genom att göra det svårare att få tag på vapen.

   ”Men det är perverst att jävlas med alla oss som inte har alkoholproblem i stället för att slå direkt mot problemet” skriver du. Jag tycker det perversa är att acceptera att tusentals anhöriga till missbrukare får lida för att du och jag ska kunna köpa vin i en privat butik nånstans.

  • Nosententia

   ”Det finns säkert hundratals åtgärder man kan göra för att förhindra och hjälpa vid missbruk, samt minska konsekvenserna av och riskerna för alkoholrelaterad brottslighet.”

   Och varför är inte dessa åtgärder redan införda då? Och hur ska vi har råd att införa ytterligare åtgärder när problemen blir större när vi inte ens klarar av att åtgärda de problem som finns idag?

 4. s.

  Jag är lite intresserad av siffror på hur missbruket i Sverige skiljer sig från de övriga 99% av (väst)världen där man kan köpa en flaska vin på väg till middagsbjudningen. Är vi sämre för att vi inte kan hantera friheten pga ovana, eller finns det direkt korrelation mellan vår svåråtkomlighet och mindre missbruk? Om det förra gäller, skulle det plana ut med tiden?

  • Marika

   Sverige har en av de lägsta alkoholkonsumtionerna i hela Europa. EU däremot har den största andelen alkoholkonsumenter i världen, den högsta genomsnittliga alkoholkonsumtionen per person och ett stort antal alkoholrelaterade skador.

   Socialstyrelsen skriver såhär i en rapport:

   ”Man kan då undra om en restriktiv alkoholpolitik huvudsakligen leder till att det främst är de måttliga konsumenterna som dricker mindre, och i så fall skulle det inte innebära någon större vinst för folkhälsan. En kunskapsöversikt av studier från Europa, Kanada och USA visar emellertid att ju högre totalkonsumtion av alkohol man har i ett land, desto högre är också den totala dödligheten. Detta samband mellan totalkonsumtion och dödlighet var starkare i länder med ett dryckesmönster som kännetecknas av intensivkonsumtion, dvs. att man dricker mycket alkohol vid ett och samma tillfälle snarare än att dricka något glas varje dag. Det aktuella forskningsläget ger alltså stöd för att en restriktiv alkoholpolitik minskar totalkonsumtionen, och att skadeverkningarna blir mindre om totalkonsumtionen minskar.”

   http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71/Documents/11_Halsokonsekvenser.pdf

   och studien de hänvisar till finns här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16361210

   Vad som skulle hända med tiden, om alkohollagstiftningen förändrades, finns det förstås ingen som vet. Länder som Storbritannien, Balitkum, Ryssland etc, dvs länder som möjligen liknar Sverige mer i hur man dricker med mer av intensivkonsumtion snarare än det sydländska sättet, samtidigt som de har större tillgänglighet till alkohol än Sverige, kännetecknas av rätt höga andelar missbruk och alkoholrelaterade skador.

   Detta innebär dock inte att de sydeuropeiska länderna är förskonade från missbruk och skador. Det finns en sån myt, men det stämmer rätt dåligt med verkligheten. Jämfört med världen i övrigt finns mycket missbruk även där och antalet rattfyllerelaterade skador är avsevärt högre än i Norden tex.

   Europa är helt enkelt den världsdel som sticker ut vad gäller både konsumtion och skador.

   http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overview.pdf

  • Marika

   En grej till. Jag tycker det är viktigt att påpeka att det inte bara är missbruket som är problemet. Scenarieberäkningarna i inlägget visar ju att det inte bara handlar om de som själva dör eller blir svårt sjuka av sitt missbruk. Rattfylleri, misshandel och sjukskrivningar är inte bara begränsade till missbrukargruppen (även om det säkert är överrepresenterat där). Man får alltså stora negativa konsekvenser för samhället även av ”vanlig” användning av alkohol.

 5. Eller så behöver folk inte gardera sig att ha tillräckligt hemma, med risk att det dricks för mycket, utan i lugn och ro köpa mer vid behov.
  Tänker på hur det fungerar i andra länder där alkohol finns att köpa överallt och folket sällan blir berusade på samma sätt.
  Själv är jag nykterist nuförtiden så jag känner inget sug alls efter alkohol.

  • Nosententia

   Men undersökningarna visar ju på att det inte är så det fungerar, även om det skulle kunna tyckas logiskt.

  • Annbw:
   Nu är det inte så aloholister fungerar. De tappar ganska snart förmågan att planera och lever ur hand i mun. Det innebär att om alkohol finns överallt och vid alla tidpunkter på dygnet, så får de tag i alkohol momentant och då dricker de ännu mer, vilket oundvikligen drabbar deras omgivning.

   Det är måttlighetsdrickare som kan planera så att de har alkohol hemma när de vill använda sig av sådan och dem går det ju faktiskt ingen nöd på som det är idag, eller ens var före lördagsöppna systembutiker. Det finns ju alkohol att köpa fast man inte kan köpa den klockan 9.30 en söndagkväll.

 6. Systembolaget har skött sitt monopol bra, distribuerar alkoholhaltiga drycker till låg kostnad och med ett sortiment som är i världsklass. Precis som Apoteksbolaget skötte sin uppgift att distribuera subventionerade läkemedel till rekordlåg kostnad. Torde vara svårt att finna bättre förebilder för monopol, men det kräver nog att de är offentliga inrättningar. När apoteken förstatligades iom att läkemedel blev betalda av det offentliga skedde en kraftig höjning av produktiviteten och effektiviteten.

  När det gällde apoteken gjordes konstiga jämförelser, antalet försäljningsställen med dito i EU gjordes utan att ta med utlämningsställen i glesbygden, man sa att läkemedelsbolagen kammade hem hög andel av priset här, men det beror till stor del på att Apoteket hade rekordlåga bruttomarginaler.

  Att alkoholen är dyr beror på skatterna och inte på systembolaget. Jag har inga problem med att där finns de minimala begränsningar i tillgängligheten som finns om det håller nere de negativa effekterna av alkoholkonsumtion. Den normale alkoholkonsumenten har ändå den stora fördelen av låga bruttomarginaler och utbud i världsklass i stort sett var man än handlar.

  Om kostnaden ska hållas låg blir det förstås en avvägning om hur många försäljningsställen man ska ha. Fler kostar mer. En privatisering lär leda till att det blir dyrare och sämre sortiment. Det är väl ingen som inbillar sig att det kommer att ligga apotek vägg i vägg i storstäderna som det gör nu om fem år. Kedjorna krigar om marknadsandelar nu och en utslagning kommer att ske.

  Vinproducerande länder i Europa försöker ibland minska konsumtionen då man har mycket alkoholrelaterade sjukdomar som kostar pengar. Det är inte bara missbruk det handlar om de har hög andel skrumplever som är närmast försumbart här har jag för mig. skulle heller inte tro att de som dör av detta bokförs som alkoholrelaterade dödsfall.

  • Marika

   Jag tror att ett skäl till att stödet för alkoholmonopolet är så stort är att folk fattar att de aldrig kan få samma utbud och service på en avreglerad marknad. Alla som varit i en livsmedelsbutik utomlands vet ju hur normalutbudet brukar se ut, typ tio spritsorter och tio vinflaskor av tveksam kvalitet.

   Hade inte systemet gjort den förändring man gjorde runt millennieskiftet hade antagligen stödet varit svagare. Självplock och lördagsöppet. Det är politisk pragmatism när den är som bäst – uppdatera, anpassa, men behåll kärnan.

   Viktig poäng också att det som sagt inte bara är det tunga missbruket som är problem. Normalkonsumenter skadar också andra och sig själva på olika sätt.

   • Marika

    Fö bra parallell till Apoteket – vad jag vet fanns ingen skriande efterfrågan bland befolkningen efter en helt omreglerad marknad. Däremot ville nog folk gärna kunna köpa huvudvärkstabletter på ICA. Om tidigare s-regeringar mäktat med att genomföra en sådan tillgänglighetsreform hade behovet av dagens dumprivatisering varit mycket mindre. Därmed inte sagt att borgarna hade avstått för det…

   • Henrik

    Det där utbudsargumentet att det är så dåligt utbud ”utomlands” (var det nu är?) tycker jag verkar vara en myt som blivit upprepad till sanning.

    Visst, lågpriskedjor a la Lidl mfl stämmer det ofta in bra på. Den anekdotiska erfarenhet jag har från Frankrike, Tyskland och Schweiz säger att går du i en vanlig butik som motsvarar en större ICA/Hemköp här så har du ett stort sortiment med hundratals viner av varierande prisnivå och kvalitet.

    Det förtar ju dock givetvis inte Systembolagets kvaliteter med hyfsat kunnig personal och ok utbud även på mindre orter.

 7. Anders N

  Jag har fortfarande inte sett något rationellt argument för att släppa på alkoholmonopolet. Däremot har jag sett många rationella argument för att inte släppa på det.

  Vi ska inte riskera att förstöra fler liv för att Svensson vill ha spritflaskor bredvid flingorna. I denna frågan är det liberalism mot förnuft. Skulle bli högst besviken om inte förnuftet segrar.

 8. Svante

  Jättebra inlägg. Utredningens förslag verkar helt bisarrt. Det finns många inom alliansen som är positiva till alkoholmonopolet och jag hoppas verkligen inte att regeringen gör något som hotar det.

 9. s.

  Mycket riktigt handlar motargumenten här inte om att det inte skulle innebära skador att släppa på förbuden, utan om just ideologi (liberalism). Frihet under ansvar etc. Samma sak gäller även för linjen som genomsyrar de flesta inlägg ovan – det är socialism att via statliga förbud genomföra ”folkets allmänna bästa”. Socialism är inte detsamma som förnuft (även om många av oss tycker det är vackert).

  • Marika

   Visst, det handlar om hur man prioriterar. Min frihet vs någon annans? Vilka kostnader är man beredda att acceptera för ett visst ändamål? Det är politiken i ett nötskal, det handlar alltid om målkonflikter. Om det räckte med fakta för att leva tillsammans i ett samhälle skulle man ju inte behöva politiken öht.

   Fast jag tycker det leder fel att säga att en viss ideologi inte skulle vara ”förnuft”. Det är inte så att man kan separera fakta från ideologi. Det finns aldrig några neutrala fakta. På samma sätt är en ideologi som inte baseras på fakta och förnuft helt oanvändbar, det blir science fiction. När jag ser på världen gör jag det hela tiden från en dubbel utgångspunkt: hur ser det ut/vad kan man göra, respektive vad bör man göra. Ingen kan isolera bara den ena utgångspunkten.

   Jag är ju tex inte sosse primärt för att jag tycker att det är vackert. Jag är sosse eftersom jag tror att det socialdemokratiska sättet att ordna samhället är det mest förnuftiga, det som leder till bäst utfall för flest människor.

  • Anders

   När jag skrev liberalism mot förnuft ovan, avsåg jag inte liberalism mot socialism. Jag avsåg förnuft. Inte med det sagt att socialism inte är förnuftigt etc… Vissa saker tycker jag man ska betrakta utan politikerglasögon. Tar jag av mina i denna frågan blir det enkelt välja sida.

  • s.

   Att allt är politik är ett uttryck man gärna osäkrar sin revolver när man hör, men att detta är det borde inte råda några tvivel om. Individens frihet ställt mot folkets bästa som helhet. Inte alls helt olikt den ständigt heta integritetsdebatten. Förbud och övervakning drabbar var och en negativt(och påverkar även samhället indirekt iom det), samtidigt som det kan hjälpa individer enormt.

   Man kan alltså med helt förnuftiga resonemang hävda att det inte är värt priset att ha dessa förbud, trots att det leder till fler sjukfall etc. Man är då liberal. Säger man att målet är ”bäst för alla” så är man vänster. Förnuftig är man när man använder fakta för att sedan realisera dessa respektive idéer på bästa möjliga sätt.

   För övrigt är ickepolitik också politik. Att staten inte ska lägga sig i eller driva på förändring är klassiska ideologier. Fakta är något annat.

   • Marika

    Nä, allt är inte politik. Men det är inte detsamma som att det finns en objektiv sanning… ingen sitter på en ideologifri faktaversion av verkligheten. Verkligheten låter sig inte beskrivas utan ideologier.

 10. kcl

  Det inte ofta man kan hålla med Carl B Hamilton, men här är det enkelt. Samtidigt är artikeln lite märklig eftersom den diskuterar de svenska gårdsproducenternas intresse, som om det var det frågan gällde.
  Anders Lindberg har helt rätt om skälen för lobbyismen, men syftet är inte bara att alla anläggningar som har någon vag koppling till vin/ölproduktion skall få sälja alla typer av alkohol, utan gårdsförsäljning är ett sätt att med hjälp av EU-rätten få bort Systembolagets monopol, inget annat.

  Förslaget om gårdsförsäljning ger nämligen så stora faktiska fördelar för nationella producenter och urholkar samtidigt den socialpolitiska motiveringen för Systembolaget i så stor utsträckning att systemet kommer att ses som diskriminering p.g.a. nationalitet vilket är förbjudet enligt EU-rätten. Systembolaget är EU-rättsligt ok p.g.a. att det kombinerar monopol med icke-diskriminering av producenter och baseras på socialpolitiska hänsyn (efter Franzénmålet i EU-domstolen). Om Sverige ändrar sin politik på det här sättet kommer sannolikt antingen licensierade spritbutiker eller alkohol i dagligvaruhandeln ganska snart.

 11. Vi har ju historiskt goda skäl till den restriktiva alkoholpolitiken, så som i en del andra länder i nordliga delar. Själv har jag inga problem med att tillgängligheten inte är överallt. Visst skulle man någon gång sett behovet av att kunna köpa något när systembolaget är stängt men det är inte ofta.

  För USA vänner kan man notera att den svenska nykterhetsrörelsen är en import från USA och inte minst då med frireligiösa rörelser har jag för mig. Vi har ju i genomsnitt haft ganska måttlig alkohol konsumtion och en del helnykterism, det amerikanska bibelbältet lär ha klart högre helnykterism än Sverige. 1922 var det folkomröstning om ett totalförbud av alkohol. 49% röstade för och 51% mot förbud.

  Förr var nykterhetsintressena var blocköverskridande och den mer restriktiva syn på alkoholtillgänglighet som vi har hade brett stöd över blocken, i vart fall hos de sk mitten partierna och inte minst Fp med sin frireligiösa förankring.

  Beslut om lördagsstängt togs av den borgerliga regeringen 1982. Jag överhörde en konversation på bussen inför valet, två st som satt framför mig som kom från samma arbetsplats. Den ene var osäker på vad han skulle rösta på, den andre försökte övertyga honom om att rösta på S med argumentet att det var de elaka borgarna som stängt bolaget på lördagarna, de gör de bara för att jävlas med oss arbetare som inte kan gå ifrån på lunch etc och handla mitt i veckan. Säger du det, jo det är ju för jävligt. Kompisen verkade bli övertygad om att inte rösta på de arbetarfientliga borgarna. Det dröjde till 2001 innan en S regering åter öppnade systembolaget på lördagarna.

 12. Jag gillar specifikt hur sådana här typer av förslag och rapporter aldrig tar hänsyn till effekten man kan få när man informera folk om saker på ett bra sätt.

  För det är ju lite det förbud och lagar handlar om. Att hindra folk att göra saker de inte förstår bättre själv.

  Men ger man alla kunskap och information att kunna utveckla sunda vanor så behöver inte siffrorna se ut så där.

  Förnuft kommer endast in i bilden när man är informerad.

  Det finns gott om studier som visar att begränsningar och förbud endast gör folk mer ignoranta och mer troliga att skada sig av saker. Detta gäller allt från sex till droger.

  • Marika

   Jaha, har du källor på de studierna? Skulle gärna läsa.

   Vi använder information som konsumtionsbegränsande metod i Sverige. Det är en del av en alkoholpreventiv politik, men jag har inte stött på någon forskning som kan visa att det skulle vara en ensamt effektiv metod. Tvärtom pekar det mesta på att beskattning är en av de mest effektiva metoderna (se Holder-rapporten).

   Dessutom är det ju inte förbud det handlar om i Sverige.

 13. En liberaliserad alkoholpolitik leder till mindre problem.

  I Sverige har vi blivit manipulerade i evigheter att det är drogernas fel, allt är droger hit och droger dit.

  Problemen skapas på grund av att människor använder droger för att dämpa ångest.

  • Marika

   Nej, om du hade läst min text och den forskning jag hänvisar till så ser du att du har fel.

   • Men hallå…

    Hur trovärdig är statens folkhälsoinstitut i denna frågan? Tror du de skulle ifrågasätta statens nykterister..

    Du borde läsa forskning om varför folk börjar missbruka något.
    De allra flesta klarar de flesta droger alldeles utmärkt

   • Marika

    Som sagt, om du läste den forskning jag hänvisar till så skulle du tex se att det inte är Folkhälsoinstitutet som ligger bakom tex Holder-rapporten, utan fristående forskare från ett antal internationella universitet, tex Berkeley och Karolinska institutet mfl. Det är dessutom bara en rapport, det finns oerhört många fler, bla några jag länkar till i kommentarstråden.

    Det är vanligt att folk avfärdar kvalificerad forskning som kommer fram till resultat de personligen inte gillar, men det är inte seriöst.

 14. Marika: Hur klarar sig andra länder? Du vet kanske att vi är ganska unika med att omyndigförklara folk vad gäller alkohol.

  Har du någon som helst fundering över varför vissa börjar missbruka något?

  Varför tror du vi exempelvis har över 500 000 personer som använder antidepressiva mediciner.

  Det är inte alkoholen i sig som skapar problem, det är när personer som mår dåligt och försöker dämpa de obehagliga känslor som man då får. Men problemen finns där redan.

  Annars är det iofs så att den drogen man borde införa restriktioner för är just alkohol, värsta drogen av dem alla.
  Att legalisera marijuana är den absolut bästa åtgärden om man vill minimera problem för tredje man. Då får folk som vill berusa sig något skonsammare alternativ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s