Det borgerliga bidragssamhället

”Fyra av tio som får ekonomiskt bistånd är arbetssökande […] Personer som är sjukskrivna eller får sjuk- eller aktivitetsersättning och behöver ekonomisk bistånd uppgår till 14 procent” skriver SKL i en ny rapport. ”De som inte kan försörja sig på grund av sociala problem, utgör bara elva procent”, fortsätter man.

I Stockholm är siffrorna på många sätt värre. Så här såg försörjningshindren ut för stockholmare med socialbidrag i augusti 2010:

(Statistik från USK). 46 procent av biståndstagarna hade arbetslöshet som främsta försörjningshinder. 23 procent (sjukskrivning plus sjukersättning) hade sjukdom som försörjningshinder. Tillsammans är det 69 procent, en överväldigande majoritet.

”Både arbetssökande och sjukskrivna ska egentligen få stöd från Arbetsförmedlingen eller eventuellt Försäkringskassan och inte hos kommunernas socialtjänster”, skriver SKL och föreslår att stat och kommuner istället ska samordna sina resurser och erbjuda ”en-dörr-in” till medborgarna, så att det ska bli lättare för varje person att komma i kontakt med rätt myndighet från början. Det är ett mycket bra förslag. Men det räcker inte. Det SKL inte beskriver – föga förvånande, eftersom organisationen är borgerligt styrd – är att utvecklingen har eskalerat i och med den borgerliga regeringens förändringar av a-kassan och sjukförsäkringen. För fyra år sedan var andelen socialbidragstagare i Stockholm med arbetslöshet som främsta försörjningshinder ca 20 procentenheter lägre än idag (statistik från USK):

och det beror ju naturligtvis på regeringens höjning av avgifterna till a-kassan, vilket fått en halv miljon svenskar att avsluta sitt medlemskap. Sedan började arbetslösheten öka:

(Statistik från IAF och SCB). Motsvarande bild för utvecklingen på riksnivå finns här.

De allra flesta – ca 80 procent i Stockholm – som har ekonomiskt bistånd på grund arbetslöshet, har det för att de saknar rätt till a-kassa. Övriga har otillräcklig ersättning eller väntar på beslut. Detta är en direkt följd av politiska beslut. På motsvarande sätt består den absoluta lejonparten – 94 procent – av gruppen ”sjukskrivna med läkarintyg” av personer som inte bedömts ha rätt till sjukpenning, trots läkarintyg. Även detta är en direkt följd av regeringens förändringar av sjukförsäkringen – den hårdare bedömningen av arbetsförmåga och införandet av en utförsäkring.

Mer än hälften av Sveriges kommuner uppger att de fått ökade kostnader för socialbidrag som direkt följd av regeringens förändringar av sjukförsäkringen. Det är alltså inte konstigt att även borgerliga kommunpolitiker är sura. Icke desto mindre är det fegt av Anders Knape, den moderate ordföranden för SKL, att inte låtsas om att utvecklingen är ny och en direkt följd av borgerliga regeringsbeslut. Att myndigheterna samordnar sina resurser och sitt stöd är en toppenidé. Men det är än mer rimligt att arbetslöshet och sjukdom inte ska behöva innebära fattigdom.

Att behöva leva på ekonomiskt bistånd är nämligen något helt annat än att leva på sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. Förutom att socialbidraget oftast är lägre, krävs det att man först gkort sig av med alla sina tillgångar. Vidare tas även hänsyn till makes/makas/sambos inkomster. Sammantaget torde detta innebära att det idag finns en stor grupp arbetslösa och sjuka som inte har någon inkomst alls: de kan inte få ekonomiskt bistånd, eftersom de exempelvis äger en bostadsrätt eller har en partner med hyfsad inkomst. Fler blir alltså ekonomiskt beroende av sin partner.

Det finns ytterligare en aspekt av att allt fler arbetslösa tvingas leva på ekonomiskt bistånd istället för a-kassa. Inlåsningseffekterna är betydligt högre för den som lever på ekonomiskt bistånd. A-kassa är möjligt att ha på deltid, vilket innebär att en person som är arbetslös men hittar ett tillfälligt deltidsjobb kan öka sin totala inkomst genom att jobba några extra timmar. Ekonomiskt bistånd däremot räknas av krona för krona mot den inkomst biståndstagaren har. En person med ekonomiskt bistånd har alltså betydligt mindre incitament att ta ett tillfälligt arbete än en person med a-kassa.

Att leva på socialbidrag gör dessutom något helt annat med en människa och hennes självkänsla än att leva på a-kassa. Läs gärna mer om det här.

Claes Krantz skriver också om SKL:s rapport. Alexandra Einerstam om något helt annat, men mycket, mycket angeläget – om att vara ”anställningsnummer 2997”. Löntagarbloggen om att det här med osäkra anställningar är en bra affärsidé, på mer än ett sätt. Och återigen något helt annat, fruktansvärt aktuellt: Thaher Pelaseyed om att det är politiken som skjuter människor.

E24 | NSD | Andra bloggar om , , , , . Intressant.

21 kommentarer

Under Arbetsmarknad, Borgerligheten, Klyftor, Socialförsäkringar

21 svar till “Det borgerliga bidragssamhället

 1. Chris b

  Återigen har du lyckats sätta ord på den bittra (borgerliga) verkligheten och det så pass bra att ett socialdemokratiskt sjukförsäkringsalternstiv borde kunna skapas med ditt inlägg som bakgrund. Med tydliga och ärliga problembeskrivningar blir även kraven på lösningarna tydliga.

 2. Mia

  http://www.youtube.com/user/Owatunes#p/u/6/1l4aYvXCECc
  Ännu en länk om en berättelse om utförsäkring.Hoppas den funkar,testa annars att gå in på youtube-owatunes-låten heter social security.
  Det är vidrigt hur sjuka behandlas

 3. Det verkligt tragiska är att inget politiskt block har något att föreslå. Den höga arbetslösheten är generell EU-politik och låg fast även den period i slutet av 90-talet då det var s-regeringar i alla större EU-länder.

  Det är helt enkelt så att EU-politiken sitter så fast i nyklassisk bokföringsfokuserad ekonomisk politik att dom tror att man kan spara genom att låta folk gå arbetslösa. En politik Ernst Wigforss ansåg ”dårhusmässig”.

  En politik Sahlin och Östros ville skärpa ytterligare enligt http://www.dn.se/debatt/europa-behover-en-ny-och-stramare-stabilitetspakt-1.1117403

  Att Reinfeldt & Borg tycker likadant är ingen ursäkt.

 4. Nils

  Varför inte obligatorisk arbetslöshetsförsäkring?

  • Marika

   Kanske. Den relevanta frågan här är dock varför regeringen puttat så många ut ur a-kassan utan att införa någon obligatorisk a-kassa.

   • Krille

    Det är inte så konstigt. De vågade inte ta fajten eftersom fackförbunden säger tvärt nej liksom oppositionen.

    Självklart borde a-kassan liksom sjukförsäkringen vara obligatorisk. Jag hoppas att de borgerliga vågar ta fajten denna mandatperiod.

   • Marika

    Riktigt så enkelt är det faktiskt inte.

    I vilket fall kan man tycka att det är ett ganska hänsynslöst sätt att handskas med alla de tiotusentals personer som blivit fattiga på grund av att regeringen försämrade a-kassan utan att FÖRST införa ett bättre alternativ.

    För att inte tala om alla som drabbats av de hårdare reglerna i sjukförsäkringen, och som inte blivit ett dugg friskare av det, bara fattigare.

 5. Mycket tråkiga siffror men faktiskt inte så förvånande…vad trodde man?

 6. Ewa Green

  ”Det går bra för Sverige. Sverige står starkt och Köpkraften har ökat”, basuneras det nu ut från Radio, TV o Media, samtidigt som många som arbetat och slitit i åratal, för Sveriges välfärd inte ens har råd med mat för dagen.
  Och värre blir det…
  Räntor och priser höjs nu. Ett resultat av jobbskatteavdraget som gör att andra, mer lyckligt lottade, har höjt både daglig-konsumtion och köp av lyxvaror.
  INFLATION och därmed ökade utgifter blir följden.
  Vi skapar därmed själva Inflationssituationen med hjälp av skattepengar, som jag ser det.
  Som bromsklossar får då arbetslösa och ”andra i utanförskap” agera.

 7. Anders

  Har skrivit det förut och skriver det igen. Samtidigt som a-kasseavgiften höjdes sänktes skatten med ett större belopp. Detta gav alla som arbetade mer pengar i plånboken efter att a-kassan var betald. Trots detta gick en halv miljon svenskar ur a-kassan för att det kostade för mycket. Ett medvetet beslut för att tjäna lite extra pengar. Jag säger inte att avgiftshöjningarna är rättvisa, men alla hade möjlighet att betala dem.

  Det är i mina ögon tråkigt att det behövs påtvingat ansvar genom obligatorisk a-kassa, i avsaknaden av eget ansvar. Jag tycker det är trist, men det verkar vara en nödvändighet.

  Jag har full sympati för utförsäkrade och långtidsarbetslösa p.g.a. krisen eller andra orsaker, som tvingas leva på bistånd. Det är fel. Regeringen kan skyllas för en del, men inte allt.

  • Marika

   Det hade ju gått bra att ha kvar det gamla systemet också. Låga avgifter, inget tvång, och de flesta var med.

   Du kan tala allt du vill om eget ansvar, men om detta egna ansvar de facto leder till ett fattiggörande av en stor grupp människor, då tycker jag inte att det är rimligt.

   Det är regeringens fel. Hade man inte genomfört de förändringar man gjort hade det inte lika många arbetslösa och sjuka behövt bli bidragstagare.

   Särskilt inte de sjuka – de har ju aldrig haft nåt val, det är inte så att de valt att lämna sjukförsäkringen – den är obligatorisk. Ändå är den så grovmaskig att nästan var fjärde person på ekonomiskt bistånd i Stockholm har det pga sjukdom. Jag tycker att det är en fruktansvärd politik. En fruktansvärd, borgerlig politik.

   • Anders

    Jag förstår din ståndpunkt. Angående de sjuka håller jag med helt, som jag nämnde.

    Angående de friska som arbetade som valde att gå ur håller jag inte med. Reformen ändrade förutsättningarna för valet att vara med i a-kassan. Men alla hade råd att fatta samma beslut som tidigare. Det är trist att se att så många valde kortsiktig vinst framför långsiktig trygghet.

    Det verkar som socialdemokratin har ett korrekt synsätt här. I vissa frågor klarar den enskilda helt enkelt inte av att fatta ansvarsfulla beslut. Styrning är ett måste eller så måste försäkringen statligt subventioneras ytterligare som du säger (om man nu ska betrakta den som en ren försäkring).

   • Kajsa Warg

    Anders! NU vet jag inte om den här hamnar som ett svar på din kommentar eller inte, men den är ett svar

    Nej, alla hade verkligen inte RÅD att vara med i a-kassan eftr höjningarna. Många som gick ur hade kanske det, men andra inte.

    Speciellt vet jag flera sjuka, eller med tillfällig sjukersättning som fått gå ur av ekonomiska skäl. En del gick också ur för att de bedömde att sannolikheten att kunna jobba igen, några få år innan pension – eller så kändes liten. Men sedan fick man inte förnyad ersättning. Och då har man sparat på det man kunde/bedömde sig kunna spara på.

    Tyvärr!

 8. Hur kan man vara så naiv att föreslå att a-kassan ska bli obligatorisk när vi nu sett vad politiska beslut får för konsekvenser med sjukförsäkringen!!!!

  • Kajsa Warg

   Ja, det finns stora skäl till att ha en från arbetsgivaren (som ju stat, kommun och landstingskommuner är) skild a-kassa. Oberoende i den aspekten.

   Samtidigt behöver inte ett obligatorium betyda att huvudmannen blir en annan. Mene jag antar att det är det du åsyftar.

   Ett obligatorium kan dock vara ett problem av andra skäl. T ex för de som inte anser sig/inte behöver a-kassa.

 9. Att låta arbetslösa få leva på kommunens försörjningsstöd är en medveten inflationsbekämpningsmetod, de borgerliga är också ”snälla nog” att ge kommunen ökade medel för att de ska kunna överleva ”finanskrisen”. Lönerna ska hållas nere. Samma sak med sjukförsäkringen som ersätter inkomstbortfallet så mycket högre upp än försörjningsstödet, och utan arbetsvillkor. Borg följer ju mottot: hungriga vargar jagar bäst.
  Vi ska veta att vi är lata och ligger samhället till last om vi är sjuka och arbetslösa – så är det.

 10. Det som sticker ut mest är att det endast är 0,5%, kategorin ”utan försörjningshinder, tillfälligt behov” med tanke på att det är de som allmänt anses vara de som försörjningsstödet egentligen är till för – !
  Det är en skandal!!! Borde riva upp hela syftet med försörjningsstödet!!! Slopa det kommunala försörjningsstödet!!!

 11. Kajsa Warg

  Försäkringskassan anger att endast en mkt låg andel nekas ersättning. Är de siffror du anger ett resultat av ackumulering, eller hur skall man se på det? Det är något som jag funderat över under en längre tid, men själv inte orkat/klarat av/hittat några svar på. Kan du svara på det? Här eller via mail. Man blir ju som ”vanlig” bara alldeles kollrig av alla siffror som används olika och är olika av olika parter i debatterna.

  • Marika

   Bra fråga. Jag vet inte. FK uppger att det bara är några få procent som får avslag på sina ansökningar. Men när man pratar om hur många procent av socialbidragstagarna som har sjukdom som främsta försörjningshinder mäter man ju på en annan bas.

   Alltså: Om 100 personer får avslag från FK som totalt får 10.000 ansökningar så motsvarar avslagen 1 procent. Om samma 100 personer istället får socialbidrag, men det totala antalet socialbidragstagare är 1000 personer, så motsvarar de ju 10 procent av de totala socialbidragstagarna.

   I SKL:s rapport som jag länkar till i texten står det att 10.300 personer fick ekonomiskt bistånd pga att de var sjukskrivna med läkarintyg men ej fick sjukpenning (jan-maj 2010).

   I denna artikel http://www.dn.se/ekonomi/allt-fler-nekas-sjukpenning-1.1096725

   står det att drygt 8.200 personer nekades sjukpenning under jan-april 2010.

   Alla de personerna sökte antagligen inte socialbidrag istället, och samtidigt finns det precis som du är inne på en ackumulering. Så jag tycker ändå det verkar som att siffrorna stämmer rätt bra överens, på en höft sådär…

 12. Viveka

  En annan viktig ekonomisk aspekt att lägga till, när det gäller skillnaden mellan a-kassa/sjuk -ersättning och socialbidrag, är att det betalas EJ in någon pensionspremie för personer med socialbidrag.
  Så många personer som nu kastas ut ur ersättningssystemen och in på socialbidrag, kommer dessutom i framtiden, riskera att i framtiden, bli mycket fattiga pensionärer.
  Jag misstänker att detta är medvetet planerat av finansminister, för att därigenom framledes, kunna sänka volymen av utbetalningarna för folkpensionerna.

 13. Ping: Lördagsläsning v 43 « Jöran Fagerlund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s