Detta har regeringen gjort med sjukförsäkringen

Den här texten är en av de mest gastkramande jag någonsin läst. Det är också Sveriges förmodligen mest spridda blogginlägg på väldigt länge – på mindre än två dagar har det delats över 18.000 gånger på Facebook, bara en sån sak. Igår uppmärksammades även Emelies mamma Annica Holmquist på nyheterna:

Jag vill påminna om några av de förändringar av sjukförsäkringen som regeringen beslutat om (läs gärna mer i denna utmärkta sammanställning, varifrån punkterna är hämtade):

 1. Sjukpenningnivån har sänkts från 80 procent till 77,6 procent för alla
 2. En ”rehabiliteringskedja” med fasta tidsgränser har införts. Vid 180 dagars sjukskrivning prövas arbetsförmågan. Alla sjukperioder ska räknas in, vilket innebär att man mycket snabbt kan befinna sig i slutet av kedjan, trots att sjukdomsfallet är nytt.
 3. ”Vanlig” sjukpenning på 77,6 procent av inkomsten har begränsats till max 364 dagar. Därefter kan man ansöka om förlängd sjukpenning, som motsvarar 72,75 procent av inkomsten. Ett fåtal personer har rätt att fortsätta få 77,6 procent.
 4. Arbetsförmågebegreppet har ändrats. Det saknas numera möjlighet att ta andra hänsyn än till nedsättning i arbetsförmågan vid sjukskrivning. Arbetsförmågan bedöms mot den reguljära arbetsmarknaden, som är ett betydligt vidare begrepp än den normala arbetsmarknaden, som användes i tidigare lagstiftning. Detta innebär i praktiken att det blir svårare att få sjukpenning – fler än tidigare bedöms ha ”arbetsförmåga”.
 5. Kraven för att få permanent sjukersättning (”förtidspension”) har skärpts. Det medicinska tillståndet ska vara ”stadigvarande”, vilket är det snävast definierade kravet i hela OECD. Nedsättningen av arbetsförmågan ska bestå för all överskådlig framtid, även efter 65 års ålder.
 6. De som haft sjukersättning har inte längre rätt att få tillbaka den sjukpenninggrundande inkomst som man hade tidigare. För dem som är arbetslösa och blivit av med sin sjukersättning innebär det att man inte kan få sjukpenning förrän man fått stadigvarande arbete igen.
 7. En ny arbetsmarknadspolitisk insats, arbetslivsintroduktion, har införts för dem som utförsäkras. Den pågår i tre månader och kräver att den utförsäkrade skriver in sig på Arbetsförmedlingen för att få inkomst. Inkomsten motsvarar a-kassenivå, eller, för den som inte kvalificerar sig, 1115 kronor i veckan.
 8. Regeringen har efterhand backat något och mjukat upp några av reglerna kring arbetslivsintroduktionen. Ett fåtal av dem som utförsäkrats får rätt till förlängd sjukpenning. För övriga införs att de får ansöka om ny sjukpenning efter tre månader. Försäkringskassan får också viss möjlighet att skjuta upp prövningen mot hela arbetsmarknaden efter dag 180.

Utan att på något sätt vara insatt verkar det som att det som spökar i fallet med Emelies mamma är den skärpta bedömningen av arbetsförmågan. Tunga remissinstanser (se regeringens proposition s. 66) – som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Läkarförbundet – var kritiska mot skärpningen av arbetsförmågebegreppet och menade bland annat att det måste förtydligas vad det verkligen innebar. ”Det är oklart om det går att avgöra hur länge arbetsförmågan kan komma att vara nedsatt”, skrev exempelvis Läkarförbundet. Den absurda situationen uppstår att arbetsförmågan prövas ”mot ett tänkt arbete, trots att ett sådant inte existerar i verkligheten”, skrev en grupp specialistläkare i DN vid reformens införande.

Detta leder till något som beskrivs i en intressant artikel i Läkartidningen: ”Det är inte helt ovanligt att en patient får indragen sjukpenning trots att Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att personen inte är anställningsbar. Detta upplevs ofta av patient och läkare som ett moment 22 […]

Det är inte självklart att en person som bedöms ha arbetsförmåga är anställningsbar […] Vid deltidssjukskrivning är det inte ovanligt att patienten kan vistas på arbetsplatsen trots sin sjukdom men har klart nedsatt produktivitet. Det kan ibland vara en orsak till att arbetsgivaren är negativ till deltidssjukskrivning.

Att göra en bedömning av en persons arbetsförmåga gent­emot det arbete han eller hon har är oftast relativt lätt, där­emot är den svåra bedömningen gentemot »normalt« förekommande arbete eller arbete på den »reguljära« arbetsmarknaden. Varken flertalet läkare eller tjänstemän på Försäkringskassan torde ha sådana kunskaper att de kan bedöma vilka arbeten som finns på den reguljära arbetsmarknaden och vilka krav på produktivitet som ställs för att få en anställning.”

Emelies mamma är bara en av många tusen som drabbats av regeringens hårda och fyrkantiga förändringar av sjukförsäkringen. Nätet och media svämmar över av personliga berättelser (se exempelvis Kjell Rautio för ett axplock). Det handlar om konsekvenser som bäst skulle beskrivas som absurda, om det inte vore för att de var så fruktansvärda för individen.

I det nya arbetsförmågebegreppet ingår bland annat att ”hela arbetsmarknaden” även inkluderar subventionerade anställningar. Det har fått till konsekvens att personer som bara klarar av att jobba deltid i sitt tidigare yrke hänvisas till att söka heltidsjobb inom exempelvis Samhall. Läkaren Jörg Teichert är ett sådant exempel – han arbetar 75 procent, men ska enligt Försäkringskassan söka jobb på heltid – och har blivit hänvisad till just Samhall. Samma uppmaning har professorn Marianne Lilliequist fått.

Den nya sjukförsäkringen slår hårt mot deltidssjukskrivna. Enligt propositionen kan det ”inte kan bli aktuellt att skjuta upp prövningen mot den reguljära arbetsmarknaden på grund av att det är stor sannolikhet att den försäkrade kan återgå i arbete hos arbetsgivaren, men endast på deltid”. Hanna är en av dem som drabbats av denna skärpning: hon lever på en halvtidslön, men Försäkringskassan vill att hon säger upp sig från sin tjänst och söker på jobb på heltid, trots att hennes kroniska bronkit, kroniska smärttillstånd och många allergier gör det omöjligt för henne att jobba heltid.

Carina Skoglund blev misshandlad men kan inte få sjukpenning för att läka sina skador – eftersom hon redan var utförsäkrad. Vad jag förstår är detta en konsekvens av punkt 6 ovan, att man inte längre har rätt till sjukpenning om man går från sjukersättning till arbetslöshet.

Exemplen är många, många fler. Selma blev utförsäkrad och gick tillbaka till sitt gamla jobb, som hon snart blev avskedad ifrån – eftersom hon inte klarade av det längre. Ari tog sitt liv efter att ha blivit utförsäkrad efter 15 års sjukdom. En man i Karlstad har tackat nej till rehabilitering som på sikt skulle kunna hjälpa honom, eftersom han om han påbörjar rehabilitering förlorar sin rätt till sjukersättning.

Man ska komma ihåg två saker. Försämringarna av sjukförsäkringen är gjorda med den uttalade motiveringen från regeringens sida att de ska finansiera skattesänkningar för dem som jobbar. Och Fredrik Reinfeldt har inga problem med att hans sjukförsäkringsreform skapat enormt personligt lidande: ”Människor kommer i kläm. Det är så att säga nästan oundvikligt i varje samhällsförändring”, sa han i en intervju i vintras.

Man ska också veta att den ansvariga ministern, Cristina Husmark Pehrsson, uppmanade utförsäkrade som stod utan tillräcklig inkomst att ”komplettera upp” med socialbidrag: ”Skulle det vara så i slutändan att man behöver komplettera upp sin inkomst så är det ju försörjningsstöd som gäller”, sa hon i våras. Men fallet med Emelies mamma, Annica Holmquist, visar ju tydligt på ministerns okunnighet: det går inte att ”komplettera upp” med socialbidrag. För att Annica Holmquist ens ska kunna få socialbidrag krävs det att hon först säljer sin lägenhet. Så funkar det nämligen med socialbidrag till skillnad mot sjukförsäkring: du måste göra dig av med alla dina tillgångar. Frågan är bara vart Annica Holmquist ska ta vägen istället? Utan inkomst på Stockholms bostadsmarknad – lätt att fixa nytt hyreskontrakt då va?

Signaturen Mia skriver insändare i Gefle dagblad om verklig ofrihet:

”Nu stundar valtider och jag har lyssnat på Alliansen och blir gråtfärdig. Jag tillhör de långtidssjuka som skulle jubla om jag kunde jobba. Men som det ser ut nu så kommer jag bli utförsäkrad och är då hänvisad till soc. Då räknas vår samanlagda inkomst in och eftersom min man har en bra inkomst så får jag inga pengar. Jag är då hänvisad till att be om pengar av min man för att köpa mjölk. Snacka om att bli ­utanför och beroende av min man.”

Detta har regeringen gjort. Det här är deras omänskliga politik. Stå inte ut med det. Rösta för något annat på söndag – och värva också någon annans röst, det kommer att behövas.

Peter Johansson och Johan Westerholm och Peter Högberg och PeO Wågström och Alliansfritt och Joakim Hörsing och Expressen och TV4 och SR.

Andra bloggar om , , , . Intressant och Netroots.

Annons

37 kommentarer

Under Borgerligheten, Socialförsäkringar

37 svar till “Detta har regeringen gjort med sjukförsäkringen

 1. Bra sammanställning. Punkterna 4 och 5 är det mest centrala och giftiga i alliansen förändringar. De regler som nämns i punkt 4 skärptes dock på ett mycket olyckligt vis redan under regeringen Carlsson på 1990-talet. Läs Tor Larssons ”Den galopperande sjukfrånvaron” eller min bok ”Kampen om sjukfrånvaron”.

 2. Ping: Ett samhälle är aldrig starkare än dess svagaste länk « Sq´s blogg: Sthlm fjutjör

 3. Mattias

  Ett möjligt sidospår, men ändå:

  9. Genom nedskärningar på Arbetsmiljöverket och nedläggningen av Arbetslivsinstitutet försvagas/försvinner de signalsystem och forskning som skulle kunnat notera, studera och bevisa samband mellan arbete och arbetsskada.
  10. Därigenom blir det svårare för den enskilde att vinna arbetsskade- och livräntemål mot Försäkringskassan.
  11. Genom nedläggningen av Socialförsäkringsnämnderna där möjlighet till bred bedömning fanns, till förmån för en helt juridifierad arbetsskadeprocess, försvåras den enskildes möjligheter ytterligare.
  12. Mindre forskning ger färre artiklar i läkartidningar mm och därmed färre läkare som ens kan koppla en viss patients symptom till eventuella sådana resultat.
  13. Genom Vårdval Stockholm och andra belöningssystem skapas en situation där läkarna tvingas ägna allt mer tid åt små enkla blessyrer eftersom det är det ekonomiskt lönsamma för vårdcentralen/motsv.
  14. Samtidigt skärs all kringpersonal och administration ned vilket gör att läkarna, under allt mer tidspress, ska hinna skriva juridiskt klanderfria intyg som klarar de allt högre rättsliga trösklarna.
  15. Genom försvagningen av facket via a-kasseavgifter med mera, blir det mindre resurser att exempelvis hjälpa medlemmar i rättshjälpsärenden.

  Omänskligt är bara förnamnet.

 4. Ping: adventskalendern :: Reinfeldts hälsosamma risker :: September :: 2010

 5. Abacus

  Glöm inte bort ”Nationella rehabiliteringsgarantin”, vilken kan läsas om på http://www.vardguiden.se, där kan man se att den gäller för arbetsföra personer med eller som löper risk att få:

  •lättare och medelsvår ångest, depression eller stress

  •långvariga besvär av diffus smärta i rygg, nacke och axlar

  Men resten då, med andra sjukdomar? Kan nån berätta om det finns nån rehabgaranti för dom?

  • Smärtproblematik och psykiatriska diagniser som ångest, depression och stressrelaterade besvär utgör mer än 70 procent av de långa sjukskrivningarna. Bra med en rehabgaranti för den gruppen, tycker jag. Hur den funkat kan man alltid diskutera, men rimligen bättre än det funkade innan. Man får vara rättvis mot alliansen också!

 6. Vi sjuka och drabbade har kämpat med att få ut sanningen om alliansens politik så gott som dygnets alla vakna timmar (efter ork och mående för dagen) genom RESURS.ning.com
  Resultatet börjar tydligt märkas och jag hoppas det räcker till att få en ny regering och slut på denna hetsjakt.

 7. Ping: Döende patienter skickas till AF « Ett hjärta RÖTT

 8. Anders

  Det skulle vara bra att kunna se vad de rödgröna föreslår för åtgärder på respektive punkt som presenteras. Jag har tittat i valmanifestet och direkt i förslaget och gjort tolkningen att det inte är en återställning till det gamla utan snarare en korrigering av det nya.

  Det gamla systemet var inte utan svagheter. Det var dock betydlig mer humant än det nya som jag har förstått det. Vad i det nya ska förändras, vad ska rivas upp och vad ska behållas om de rödgröna vinner? Jag efterlyser lite mer ”vad vi vill göra” och mindre ”vad de gör dåligt”, speciellt i denna frågan då den är mycket komplicerad och känslig.

  • Marika

   Har du läst den rödgröna överenskommelsen om just sjukförsäkringen?

   http://www.rodgron.se/bloggen/en-ny-sjukforsakring/

   Viktiga punkter bla att de stelbenta tidsgränserna tas bort, att prövningen görs mer individuell och är tydligt kopplat till ett stöd att bli friskare, mer rehabilitering, samt att arbetsförmågebegreppet ändras. ”Vi avvisar en sådan prövning som medför att människors arbetsförmåga ställs i relation till en icke befintlig arbetsmarknad… För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.”

 9. Bra skrivet! Jag är en av de som hamnat mellan stolarna i och med de nya reglerna :-/

 10. Du har missat den i mitt tycke viktigaste försämringen, att den tidsbegränsade sjukersättningen tagits bort. Nu kan man vara sjuk i ett år eller för alltid, men inte i, säg, 5 år. Den som blir sjuk ung, eller t.ex. har pluggat länge och sen blir sjuk, får noll. Zipp. Nada. ÄVEN om Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan som nedsatt.

 11. Ping: Varför -Därför! Röstar jag på Fi « nya flickrummet

 12. Stephen

  Och vad får dig att tro att det skulle vara annorlunda med en rödgrön regering, förutom att dessa förtidspensioneras och aldrig mer kommer ut i arbetslivet igen, någonsin?

  Nu misstänker jag att detta inlägg kommer raderas, men bevisa mig gärna fel. (;

  • Marika

   Du ser punkterna 1-8 här ovanför? Vi hade inte genomfört dem. Och det där med förtidspensioneringarna är kanske en rolig retorik om man är 14, men det är inte den politik vi bedriver.

 13. Gydvan

  Min väninna ringde olika försäkringsbolag och frågade vad privata socialförsäkringar motsvarande de förra socialförsäkringarna skulle kosta att teckna.
  Svaren min väninna fick var skrämmande. Det visade sig att de försäkringarna skulle vara oehört dyra att lösa ut, såpass dyra så att medel/låginkomstare inte skulle kunna lösa dem.
  Nu finns det inte så bra försäkringar som regel för där är ingen större marknad för det. Men facit är att om vi ska försäkra oss upp till det som skattesänkningarna har kostat oss så förlorar vi massor. Med andra ord så har vi förlorat stort på skattesänkningarna.

 14. MJE

  Just punkt 5 skapar väldigt bisarra situationer. Att bevisa att en funktionsnedsättning ska vara livet ut är ofta omöjligt. Ta en person som fått stroke. Rehabilitering går där inte att förutse, man kan endast konstatera efter att den har skett. Det kan ta några få år, det kanske aldrig händer. Det går helt enkelt inte att veta. Så med de nya reglerna kan en person nekas permanent sjukersättning, inte på basis av nuvarande tillstånd, utan för att han/hon har en teoretisk möjlighet att bli frisk inom tjugo eller trettio år.

  Sedan saknas det ett samhällsekonomiskt makroperspektiv på diskussionen. Ta exemplet med överläkaren som blev nekad 25% sjukskrivning, men erbjuden heltidsarbete på Samhall med lönebidrag. I båda fallen får staten faktiskt betala för honom. Men av principiella skäl betalar man hellre för en lågproduktiv tjänst, än för en fortsatt deltidssjukskrivning så att han kan fortsätta med ett högproduktivt yrke där det finns en skriande brist på utbildade.

 15. Ping: Brockmans blogg » Frisk av finansiella incitament?

 16. Magnus

  Det intressanta är väl: varför har de här upprörande fallen, och den nermalning av den generella välfärden de är en konsekvens av, inte kommit med i valkampanjen tidigare? Redan förra gången 2006 var förändringarna i sjukförsäkringen ett ganska tungt tema men det sopades undan dels av alla skandaler, dels avv Alliansens opch borgerliga tidningars sätt att vifta bort siffror (”sitt inte och tjafsa om 70 eller 65 procent, man måste få vara litet visionär och inte bara folkhemsk! Dör ni av 65% inkomsttääckning istället för 75?”) Den gåmngen var det inte viktigt att räkna på vad saker skulle kosta.

  Varför har (s) dröjt ‘nda till sista veckan med att lyfta fram regeringens tvåtredjedelspolitik, dess urgröpande av vettigt ansvar i försäkringar och a-kassa? Och varför skrev Sahlin och Wanja L-W inte långt tidigare den där debattartikeln i DN om att Alliansens jobbpolitik syftar till lönedumpning för den nedre hälften av samhället? För att det idag anses så besvärande och gråtmilt präktigt att inte bara köpa alliansens dyrkan av ivriga bävrar och entreprenörerna? För att valkampanjen skulle hållas fri från allt som försmädligt kunde beskrivas som ”offerkoftornas” röster??

  Att AMS och Försäkringskassa i stort sett aldrig tillåter den som är sjuksrkriven eller tar emot socialbidrag att jobba (eller studera) ens 10%, eller jobba 75% med sitt eget företag – det ska vara antingen heltid på öppna marknaden och inga bidra eller 100% Samhall eller inget jobb alls och klassad som 100% i myndigheternas famn för att deras modell ska fungera – det är ingen nyhet. Så har det varit ända sedan runt 2000. Skillnaden nu är att renodlingen av sjukförsäkringen gjort följderna tydligare, och att bristen på anständighet har blivit klarare under alliansen.

 17. Magnus

  Rättar en detalj: inför förra valkampanjen var det ersättningsgraden i a-kassan som diskuterades en del, inte så mycket sjukförsäkringen. Men de två hänbger ju i praktiken ihop, och debatten om hur mycket som i längden skulle ersättas av a-kassan, om flexicurity, utförsäkring och ”fuskande sjuka” pågick ju redan då. Fram emot valdagen fick den dock betydligt mindre utrymme, det var ingen verkligt valvinnande fråga för någondera sidan. Kamrat Danielsson var mycket hetare.

 18. Jag har länkat hit från min blogg.

  Jag tillhör oxå de som riskerar bli utförsäkrad och ett utanförskap väntar.

 19. Före 1992 fanns, som Björn Johnson påpekat på annan plats, ett relativt vettigt system för rehab. Bland annat fick den som blivit gravt synskadad en gratis sexmånaders intensivkurs för att klara ett arbete (och förstås sitt dagliga liv). Den försvann 1992, tack vare Bildt-regeringen. Men Persson ville inte vara sämre: 1996 (eller däromkring) fick Försäkringskassan nya mer restriktiva order enligt vilka rehab kunde vägras den som FK trodde nog inte skulle få något jobb i alla fall. reglerna var luddiga, men mot bakgrund av de allt njuggare sparbetingen tolkade de flesta FK reglerna restriktivt.

  Så båda blocken har bidragit till den soppa vi sitter i. Reinfeldt-regeringen är dock unik såtillvida att den anser sig kunna säga att ingen kan vara sjuk längre än två år. Antagligen en upptäckt värd nobelpriset i medicin, om den vore sann.

  Det är inte så värst mycket som skiljer rödgrön politik från allianspolitik, men det är värt att rösta för regeringsskifte även om det här var det enda som skilde dem åt. Det är en fråga om pest eller kolera, men en av de sjukdomarna lär gå att överleva, har jag hört.

 20. Ping: Blev vi klokare när vi lyssnade på partiledarna? | editor@OurComments.org

 21. Marie Olofsson

  OBS OBS

  Regeringen har även
  – sänkt sjukpenningen för alla arbetslösa genom att sänka taket för maximal sjukpenninggrundande inkomst till samma belopp som gäller för A-kassan.

  OBS OBS

  För min del sänktes min sjukpenning med 25%.

  Motivet lär vara att jag inte skulle fuska genom att ”välja” sjukpenning istället för A-kassa för att tjäna på det.

  (Resultatet blev underligt då inte hade tjänat på en sådan manöver eftersom medan jag var arbetslös hade rätt till ersättning om motsvarande belopp – upp till 80% av min senaste lön,utöver A-kassan, från Trygghetsrådet, enligt fackligt avtal med min senaste arbetsgivare (staten), den inkomsten har jag inte rätt till som sjukskriven.)

 22. Anders

  Har folk glömt bort vilken katastrof sossarna var vid makten senast? 140 förtidspensioneringar om dagen året runt. Då hamnade man i evigt utanförskap med 60 procent av tidigare lön. Det är vad jag kallar inhumant! Skyhög ungdomsarbetslöshet mitt i brinnande högkonjunktur hade man också! Sossarna höjde skatter och fick ökade vårdköer, minskat antal vårdplatser och minskat antal äldreboenden, allt färre elever gick ut skolan med godkända betyg. Totalt misslyckad politik som nu ska återinföras!

 23. Ping: I morgon bryter vi trenden! | Annarkia

 24. Ping: Men Lilla Fredrik – Du är en Osnuten Ungmoderat -Fortfarande | Nemokrati

 25. Kurt Persson

  Har under många år arbetat med rehabutbildning av byggnadsarbetare som av olika skäl fått nedsatt arbetsförmåga och inte kunde fortsätta i yrket. Dessa fick en
  teknisk utbildning vilket gjorde att de kunde göra en ny karriär som arbetsledare och var attraktiva eftersom de hade lång erfarenhet av byggbranschen.
  Den första åtgärden som alliansen vidtog var att avskaffa denna utbildning! Finns det den här typen av åtgärder för personer med nedsatt arbetsförmåga i Sverige i dag.

 26. Ping: Har du missat Emelie och hennes mamma Annica? | Annas tankar för dagen

 27. Bunny

  På tal om politik… Såhär fungerar (eller inte) Alliansens Försäkringskassa…

  http://katidis.wordpress.com/2010/02/03/status-med-forsakringskassan-3-feb-2010/

  Mvh

 28. Magnus

  Centern tycks få stryk i valet, och det kommer med all säkrehet att bli än tydligare när de större distrikten och post-/förtidsrösterna räknats färdigt. Det har Maud och hennes tomtenissar rundligen förtjänat!

  Men det är också det enda positiva som det ser ut nu. Är villig att sätta en slant på att SD hamnar i vågmästarställning tills vidare när det har räknats klart, och en hel del borgare (t ex på Neos valvaka, säkert också på svD:s ledarsida i morgon) tycker uppenbarligen att det är en baggis.

 29. hejsan jag anser att försäkringkassan borde skämmas för hur de behandlar sjuka är man sjuk då tycker jag att det är skamligt som försäkringkassan beter sig mot de sjuka ord fins inte snart

 30. Ping: Sjukförsäkringsreformens effekter en katastrof för de som drabbas | Anna Vikström

 31. Ping: De lyder bara order från sitt departement | Högbergs Tankar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s