Systemet före människan

”Att få köpa en kopp kaffe för fem kronor i ett kommunägt kafé kan vara ett brott. Konkurrensverket får in allt fler anmälningar om olaglig offentlig konkurrens”, inleds en TT-artikel som publicerades i ett antal tidningar igår. Bakgrunden är att Sverige sedan årsskiftet har en ny lagstiftning som innebär ”att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens”. Enligt TT-artikeln har framför allt hotell- och restaurangföretagarna SHR varit aktiva i att anmäla ett antal statliga och kommunala restauranger.

Detta får mig att tänka på Göteborgsförorten Gårdsten. Gårdsten är ett av få nedgångna miljonprogramsområden som lyckats åtminstone delvis med att vända utvecklingen. Det har skett genom ett målmedvetet arbete av det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder, tillsammans med de boende i området. KTH har i en utvärdering visat att satsningen på Gårdsten varit samhällsekonomiskt lönsam: Rent företagsekonomiskt har de stora satsningarna på bland annat upprustning av de nedgångna husen inte varit lönsamma, men tar man i beaktande de positiva spridningseffekter de haft på området i form av minskad brottslighet, minskad arbetslöshet etc, så hamnar man på plus. Några exempel på att utvecklingen sett ljusare ut i Gårdsten än i andra, liknande områden:

Gårdsten är den enda av de Göteborgsstadsdelar som ingick i Storstadssatsningen där andelen behöriga till gymnasiet har ökat de senaste tio åren (källa: SCB).

Antalet anmälda brott har minskat betydligt mer i Gunnared (stadsdelen där Gårdsten ligger) än i Göteborg totalt sett: Med 20 procent i Gunnared, mot 7 procent i Göteborg, sedan 2002 (källa: BRÅ).

Ökningen av arbetslösa som fått arbete är något större i Gårdsten än i de andra Göteborgsstadsdelarna i Storstadssatsningen (enligt SCB).

Gårdstensbostäder har fått ett antal fina utmärkelser för sitt ofta okonventionella sätt att arbeta med hållbarhet och samhällsbyggande. Förutom att rusta upp husen har bolaget bland annat startat en egen arbetsförmedling och en yrkesskola samt tagit initiativ till seglarkurser för unga i Gårdsten. Man har också jobbat intensivt på att öka delaktigheten i förändringsarbetet bland de boende själva.

När Göteborgs kommun bestämde sig för att vända utvecklingen i Gårdsten i mitten på 1990-talet var ett av problemen den bristande samhällsservicen i stadsdelen. Livsmedelsbutiken som tidigare låg i centrum hade stängt. Det fanns ingen bankomat i området. Och precis som Gårdstensbostäders tidigare vd Stina Fransson påpekar: de som har råd att välja bosätter sig inte i ett område utan affär och bankomat. De som bor där trots allt tycker inte att de får del av den grundläggande service som andra tar för given: misstron mot politiker och samhälle ökar. När Gårdstensbostäder efter en tids intensivt lobbyarbete lyckades få en bank att installera en bankomat, betydde det mycket. Men Gårdstensbostäder gjorde mer än så: de startade till och med en egen livsmedelsbutik, eftersom det inte fanns någon i Gårdsten. De drev den själva tills de lyckades få en matkedja att ta över.

Och detta är skälet till att TT-nyheten om olaglig offentlig konkurrens fick mig att tänka på Gårdsten. Jag är inte jurist och vet inte exakt vilka konsekvenser den nya lagstiftningen får. Men jag tänker att risken är stor att den kommunala livsmedelsbutiken i Gårdsten skulle ha brutit mot denna lag.

Sveriges kommuner och landsting, under ledning av moderaten Anders Knape, skrev ett skarpt svar när lagförslaget var ute på remiss. ”Det ska inte ankomma på domstolar att avgöra under vilka former och i vilken omfattning kommuner och landsting ska bedriva sin verksamhet. Detta utgör ett allvarligt intrång i den kommunala självstyrelsen […] Bestämmelserna kan leda till ett systemskifte där domstolar bedömer kommuners och landstings verksamhet ur ett rent marknadsperspektiv utan tillräckligt hänsynstagande till allmänintresset”. Regeringen lyssnade inte.

Dessa formuleringar gör mig djupt orolig. Att driva livsmedelsbutiker ligger knappast inom den kommunala kompetensen. Jag tycker inte generellt att det är något som det offentliga ska ägna sig åt: att köpa och sälja mat görs bäst på marknaden. Men jag är övertygad om att det gjorde skillnad i Gårdsten. Liknande åtgärder skulle behövas på en massa andra ställen i Sverige: både stigmatiserade förorter och orter i glesbygden. Ett viktigt skäl till att det är så svårt att höja statusen och välfärden i vissa av miljonprogramsförorterna är just den bristande samhällsservicen: det finns få eller inga butiker, få restauranger och få myndigheter. Det är omständligt för dem som bor i området att uträtta sina ärenden och köpa sin mat, men frånvaron av ett lokalt näringsliv spelar också stor roll för atmosfären och känslan av folkliv. Glesa och ödsliga stadsdelar är sällan populära. De som kan välja flyttar nån annanstans.

Den nya lagstiftningen är ett typexempel på hur den borgerliga regeringen sätter systemet före människan, eller kanske snarare – företagen före människan. Allmänintresset får tydligt stryka på foten för företagsintresset. Det är viktigare att enskilda företag får sälja sitt kaffe till de priser de vill, än att medborgaren får billigt kaffe. I en fantasivärld, där marknaden fungerar enligt vulgärtolkningen av nationalekonomisk teori och perfekt konkurrens råder, så skulle det inte finnas några problem med den nya lagstiftningen. Köp- och säljverksamhet skulle avgjort skötas bäst av marknaden. Men vi lever inte i en fantasivärld utan i verkligheten. Och i verkligheten vill företag sällan etablera sig på de platser där de verkligen skulle göra skillnad: Gårdsten, Rinkeby, Gottsunda, Rosengård, Navestad…

Nej, vi lever inte i en fantasivärld, men tydligen i en tid då det blivit självklart att det är företagen och systemen som ska sättas före människan. Det tycker jag känns ganska obehagligt. Hallå, är det verkligen såhär vi vill ha det?

Några exempel på vad diverse borgerliga politiker hoppas att den nya lagstiftningen ska innebära: förbud för billiga blommor i Jönköping och stopp för den för skattebetalarna billiga företagshälsovården i Gävleborg.

I övrigt rekommenderar jag förstås Liza Marklunds kärleksförklaring till Mona Sahlin, uppmärksammad av bland annat Alexandra och Erik och Viktor och Martin.

Andra bloggar om , , , , , , . Intressant och Netroots.

17 kommentarer

Under Borgerligheten, Klyftor, Storstaden

17 svar till “Systemet före människan

 1. Ping: Tweets that mention Systemet före människan « Storstad -- Topsy.com

 2. Roger

  Hur ska en privat företagare kunna konkurrera med ett kommunalt café, en kommunal bowlinghall eller ett kommunägt bostadsföretag som kan finansiera sin verksamhet med skattemedel (som genereras i den privata sektorn)?

  På sikt slår sådana här satsningar tillbaka på kommuner och de som lever där.

  • Nej nu överdriver och genaraliserar du.

   När företag inte vill tillhandahålla bankomater och annan samhällsviktig service som apotek i utsatta förorter vilka skall då göra det ?

   Skall vi låta dessa förorter bli rena slumområden bara för att din ideologi inte vill att kommuner skall få göra det som krävs för att hjälpa människor till ett drägligt liv ?

   Tänk om !

   • Roger

    I min värld är det kommunens uppgift att fundera på varför ingen vill driva butik eller ha en bankomat på en viss plats och jobba för att skapa förutsättningar för ett fungerande näringliv.

    Kommunens uppgift är inte att vara näringslivet – vare sig i slitna förorter eller på glesbefolkad landsbygd.

    Om kommunerna ser till att infrastrukturen är bra, att det planeras bebyggelse på ett vettigt sätt så kommer näringslivet.

    När kommunen tar över driften av all verksamhet, då är botten redan nådd.

    En bra början kanske vore att de kommunalt ägda bostadsbolagen började underhålla fastigheter och lägenheter så att människor som har ett val också väljer att bosätta sig i sådana här områden?

   • Johan

    Men vad du svamlar. Min far är en inbiten föreningsmänniska. De har en sportförening som har ett hus. Detta hus och underhåll av det bekostas av medlemmarna i föreningen. De har i nederdelen av lokalen två kontor som de vill hyra ut. De kan de inte nu. Kommunen har nämligen byggt en ny skola och delar av den gamle, den del som ej revs, har omvandlats till kontorslokaler. Nu hyr kommunen ut nyrenoverade kontorslokaler till priser långt under marknadspriset. Alla privata hyresvärdar får se hur de förlorar sina företagskunder till kommunen – de kan inte konkurrera med de låga priserna.

    I många kommuner slår kommunerna också ut företagare i Hotell- och restaurangbranschen. Kommunerna pumpar in miljontals kronor i nybyggen som aldrig kan räknas hem marknadsmässigt. I processen slår de sönder verksamheter i samma sektor som drivs av människor som måste följa den företagsekonomiska grundregeln att ha högre intäkter än kostnader.

    Är det rätt? Ska kommunerna med skattebetalarnas pengar slå ut företagare med mycket blygsammare resurser från marknaden? Det tycker inte jag. Förövrigt sker detta ofta i ett samspel mellan småpåvarna i kommunhuset och lokala näringslivsprofiler. Det är vanligt att näringslivets höjdare vill ha mer representativt hotellboende för sina kunder. Då är kommunerna där och stöttar. De stackars satar som driver en mindre gästgiveriverksamhet och tvingas lägga ned – de kan väl dra åt helvete. Samhällsintresset är viktigare!

   • Marika

    Johan,

    intressant. Vilken är kommunen?

    Som skattebetalare, föredrar du att kommunen försöker minska behovet av skatteintäkter genom att tex hyra ut sina lokaler, eller tycker du att det är bättre att kommunen låter sina lokaler stå tomma så att de måste höja skatterna (alt skära ner på välfärden) för att täcka kostnaderna för dessa lokaler?

    Men ja, jag tycker nog att samhällsintresset är viktigare än enskilda företagares intressen. Det är ingen mänsklig rättighet för en enskild människa att hyra ut en lokal till ett visst pris. Politiken måste ta hänsyn till hela samhället, alla skattebetalare och allas intressen. Inte bara en grupps.

    Det är väl det som är skillnad mellan marknad och politik. På marknaden blir resultatet bäst om alla bara bryr sig om sina egna intressen. Inom politiken funkar det inte så. Båda sätten behövs.

   • Johan

    ”Som skattebetalare, föredrar du att kommunen försöker minska behovet av skatteintäkter genom att tex hyra ut sina lokaler, eller tycker du att det är bättre att kommunen låter sina lokaler stå tomma så att de måste höja skatterna (alt skära ner på välfärden) för att täcka kostnaderna för dessa lokaler?”

    Som skattebetalare och medborgare vill jag att det ska råda någon form av rättvisa. Att kommuner vill hyra ut lokaler de har i syfte att minska skattebördan är givetvis bra. Men de ska spela schysst spel.

    Ska kommunen göra det bör de skapa ett kommunägt bolag och låta det bolaget följa företagsekonomiska principer. Kan en omvandling av en gammal skolbyggnad till kontorslokaler försvaras ur ett företagsekonomiskt perspektiv? Om svaret på den frågan är nej så bör kommunen låta bli att göra det.

    När kommunen med sin stora kassa börjar leka företagare så konkurrerar de ofta ut privata företagare som verkar under helt andra villkor. Det är en stor skillnad på att vara företagare med kommunens resurser i ryggen och att vara företagare, ta risker och låna från banker och andra kreditgivare.

    Politiker som inte förstår vilken maktposition de sitter på är farliga. Själv skulle jag aldrig bosätta mig i en kommun där politikerna startar företagsverksamhet och konkurrerar ut privata företagare. Sådana politiker är totalt vettlösa och missbrukar sin makt.

   • Marika

    Det är omöjligt för mig att ha några synpunkter på konkreta fall när du inte vill berätta vilken kommun det handlar om. Jag tycker inte heller att det offentliga ska verka inom sfärer där marknaden är mer effektiv. Men du förenklar för mycket. Det offentliga har inte bara ”företagsekonomiska” hänsyn att ta, det är liksom själva poängen med att vi demokratiskt har bestämt oss för att lämna över vissa verksamheter till politiken istället för marknaden. Kommunen måste ta större hänsyn än det enskilda företaget. Om det inte rådde nån skillnad på den punkten skulle vi inte behöva kommuner överhuvudtaget, allt kunde lika gärna vara marknad.

  • Kan du inte konkurrera är du en dålig affärsman.

   Det finns ingen a priori-skillnad mellan en kommun som serverar kaffe av t.ex. det skäl som gäller i Gårdsten och t.ex. en italiensk delibutik som serverar kaffe till kunderna för att locka dom att köpa lite parmaskinka. I båda fallen används kaffet som en trevlighetsskapande faktor – eller kalla det pr.

   Eller menar du att pr ska förbjudas rakt av?

   • Roger

    Jag svarade på detta tidigare men Marika släppte inte igenom kommentaren (oklart varför, men det kanske oavsiktligt blev lite raljant).

    Skillnaden är att kommunen använder skattemedel för sin ”pr”, det gör aldrig privata företag.

   • Eller också är det en investering. I Gårdstensfallet är det ju uppenbart – kommunen sparar massor med pengar på underhållet genom sitt trivselskapande.

    Felet i dagens politik, och här håller jag med Bengt Göransson i hans senaste bok, är att vi begränsar oss till att se oss som ”skattebetalare” och inte som medborgare. Skattebetalaren vill aldrig bidra till något gemensamt. Medborgaren vill det däremot.

    Skattebetalaren protesterar snålt mot att kommunen lägger ut en krona på att göra Gårdsten som samhälle bättre, medborgaren gläds. Skattebetalaren är en parasit, medborgaren en medskapare.

 3. Beholder

  Ett bra inlägg, mycket känsla i det hela.

 4. Mattias

  Roger, i ”din värld” blir tydligen allting bra bara man krattar manegen för marknaden.

  I det blogginlägg du kommenterade framgick att de boende i Gårdsten redan hade väntat, och troligen skulle fått vänta länge till, på rätta ”förutsättningar” för att få marknaden att komma.
  Vad som hade hänt med området, och människorna i det, under väntetiden – det är uppenbarligen ointressant. (Klagar de på hyreshusen? Låt dem köpa bostadsrätter, som Marie Antoinette skulle utropat.)

  Tack för ditt cyniska klargörande.

 5. Marika

  Göteborg satsade åtskilliga hundra miljoner på att rusta upp husen i Gårdsten. Så den biten har man gjort. Det är viktigt men inte oproblematiskt – högre standard betyder högre hyra, och ofta har inte hyresgästerna i dessa områden råd med det.

  Infrastruktur – absolut. Kan säkert förbättras i en massa förorter. Men infrastruktur kostar miljarder skattekronor och tar åratal att planera och bygga. Men visst, har vi en tillräckligt hög skatt kan vi säkert förbättra infrastrukturen en hel del.

  Det är helt sant att många av de bostadsområden som är stigmatiserde idag är felplanerade. De byggdes inte så som människor vill bo. Många har inbyggda barriärer som minskar den fysiska integrationen i staden. Det är hemskt olyckligt. Men det är som det är. Vi har den bebyggelse vi har. Det är helt orealistiskt att vi tex skulle riva alla bostadsområden som vi inte tycker är tillräckligt bra (och vem skulle avgöra det, förresten? Råder nog delade meningar där)

  Man måste utgå från verkligheten, inte system och teorier, när man gör politik. Det finns inga enkla lösningar.

  Grundproblemet är ju dessutom inte husen, utan att vissa människor är fattiga. Fattigdom är nära förknippat med andra sociala problem, problem som dessutom smittar: många fattiga på ett ställe gör att problematiken förstärks. Fattiga är dessutom sällan intressanta som konsumenter. Det är väl huvudskälet till att butiker inte är intresserade av att etablera sig i områden som Gårdsten.

 6. Bengt

  Så mycket skrivande om en kopp kaffe mm. Tänk vad den svenska avundsjukan kan göra, det är så man ”smäller av” . Om man nu ex. kan köpa en kopp kaffe för 5 :- så tror jag inte att våra skattemedel tas till detta ! (en kopp kostar väl max någon krona att fixa) så resten är ju vinst för kommunen !!!
  Om då något fik tar 25-30 :- för en kopp är det väl upp till var och en. Jag skulle ju aldrig betala detta pris för någon kopp kaffe iaf.

 7. Ping: Systemet före människan

 8. Ping: Kloka röstar RödGrönt | Högbergs Tankar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s