Hej systemskifte!

I februari 2006 var 342 300 personer arbetslösa i Sverige. Fyra år senare, i februari 2010, hade antalet stigit till 459 000 personer. Samtidigt har antalet personer med a-kassa minskat kraftigt – från 284 478 personer i februari 2006, till 176 972 stycken i februari 201o. Medan arbetslösheten har stigit har alltså antalet personer med a-kassa minskat. Förändringen är mycket stor. Antalet personer med a-kassa motsvarar idag bara ca 40 procent av alla arbetslösa. Åren före valet 2006 låg andelen närmare 80 procent. På fyra år har alltså andelen arbetslösa med a-kassa halverats.

(Diagrammen bygger på statistik från SCB och IAF. Siffrorna ska inte ses som ett exakt mått på hur stor andel av de arbetslösa som har a-kassa, eftersom statistiken från SCB och IAF inte är helt jämförbar. I gruppen arbetslösa enligt SCB ingår exempelvis inte deltidsarbetslösa, medan de finns med i IAF:s statistik. Däremot är diagrammen här fullt funktionella som en illustration över själva utvecklingen över tiden.)

För mig är detta en så övertydlig illustration över hur feltänkt regeringens arbetsmarknadspolitik är. De har fått en halv miljon människor att lämna a-kassan, men jobben har inte blivit fler. Det enda som har hänt är att ett stort antal personer som blivit arbetslösa står helt utan garanterad försörjning. Extra obehagligt är att det, vad jag förstår, inte går att säga exakt vart alla de människorna har tagit vägen. En del av dem återfinns förstås i statistiken över ökande socialbidragsutbetalningar, men antagligen inte alla.

Villkoren för att få socialbidrag (eller ekonomiskt bistånd, som det formella namnet för dagen är) är ju nämligen helt annorlunda än för att få a-kassa. För att vara berättigad till ekonomiskt bistånd måste du först ha gjort dig av med alla dina tillgångar och levt upp pengarna: bilen, sommarstugan, besparingarna, bostadsrätten (åtminstone om du förväntas behöva bistånd i mer än någon enstaka månad). Dessutom: om du lever tillsammans med en annan människa under äktenskapsliknande förhållanden, så är den personen försörjningsskyldig gentemot dig. Det vill säga: har du en sambo eller make är det inte du som individ som beviljas bistånd, det är hushållet i sin helhet. Partnerns inkomster räknas in när det bedöms om ni som hushåll är berättigade till stöd. Denna prövning sker sedan varje månad, och vid varje tillfälle krävs noggrann redovisning av vilka utgifter och inkomster ni har.

Detta, tillsammans med det faktum att det finns ett betydande mått av skam i att behöva gå till socialen, gör att många människor förmodligen drar sig in i det längsta för att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. Om inte annat så för att de först måste leva upp alla sina tillgångar. Det finns alltså förmodligen en betydande fördröjning innan vi kommer att börja se de stora ökningarna av socialbidragen. Under tiden smälter människors tidigare besparingar – eller helt enkelt deras bilar – bort. Folk måste lämna sina hem (och vart ska de ta vägen på till exempel Stockholms överhettade bostadsmarknad?) Många tvingas bli ekonomiskt beroende av sin partner – ett extremt tecken på ofrihet.

Förutom allt detta – hur ser vägen tillbaka till arbetslivet ut? När du har a-kassa har du starka incitament att skriva in dig på Arbetsförmedlingen och delta i de eventuella aktiviteter du blir anvisad – annars blir nämligen a-kassan indragen. Men den som inte har rätt till a-kassa har förmodligen inte samma motivation att vara aktiv på Af. Dessutom finns det forskning som tyder på att arbetslösa som inte har a-kassa prioriteras lägre av dem som jobbar på Arbetsförmedlingen.

Den som är arbetslös och lever på socialbidrag deltar ibland av arbetsmarknadspolitiska program som ordnas av kommunen istället för av Arbetsförmedlingen. Många av dessa program är säkert bra, men egentligen finns det ingen som vet – programmen ser mycket olika ut i olika kommuner och det saknas en samlad överblick, även om vissa studier ger en ganska dyster bild av den kommunala arbetsmarknadspolitikens effekter.

Ytterligare en aspekt att beakta är att inlåsningseffekterna lär vara betydligt högre i socialbidrag än i a-kassan. A-kassa kan man få även på deltid och den är inte inkomstprövad. Socialbidraget däremot räknas av krona för krona mot alla andra inkomster. Det gör att en person med a-kassa som hittar några timmars extrajobb får en högre total månadsinkomst, medan en person på socialbidrag i samma situation kan hamna på exakt samma inkomst som tidigare – trots arbetstimmarna. Incitamenten att ta ett jobb är alltså inte överväldigande. Arbetslinjen, någon?

Till allt detta ska dessutom läggas att det ekonomiska biståndet i genomsnitt är lägre än a-kassan. Det innebär alltså en klar inkomstförsämring att som arbetslös leva på socialbidrag jämfört med a-kassa.

Sammantaget innebär detta en politik som mycket väl skulle kunna få långsiktigt negativa effekter på arbetskraftsdeltagandet. Det vet vi inte förrän om flera år (eller kanske aldrig, om vi hinner byta regering innan galenskaperna fått eskalera). Men ett vet vi säkert redan du: detta är dumhet i ett nötskal. Det finns inget annat ord. Den här politiken är faktiskt helt vansinnig. Dels på systemnivå: vad den gör med samhällsekonomin (och med människors syn på trygghetssystemen: varför ska folk vilja fortsätta betala skatt om de vet att de inte kommer att få hjälp den dagen de råkar bli arbetslösa?) Men framför allt: för alla de människor som drabbas. Det blir ingen löpsedel av att Nisse i Hökarängen måste sälja bilen och bostaden och skaffa andrahandslägenhet fast han är 40 år och har barn – bara för att han råkade bli arbetslös. Det blir ingen löpsedel av att någon kvinna, vem som helst, plötsligt blir ekonomiskt beroende av den man hon lever med i ett halvtaskigt äktenskap.

Men det betyder inte att det inte händer.

Kjell Rautio skriver flera läsvärda inlägg om detta. Tapio Salonen levererar skrämmande statistik: 80 procent av alla unga arbetslösa (18-24 år) saknar a-kassa. Ulrika Falk skriver också. DN Debatt idag handlar om att fler måste få rätt till a-kassa. Expressen och SvD och DN och E24 och GP. Andra bloggar om , , , , . Intressant och Netroots.

21 kommentarer

Under Arbetsmarknad, Borgerligheten

21 svar till “Hej systemskifte!

 1. Roger

  Hur blir statistiken om man bryter ned den i åldersgrupper? Finns det inte en stor mängd studerande som är inskrivna som arbetslösa och som inte är kvalificerade för a-kassa – på goda grunder?

  Dessutom – man kan inte se på arbetslöshetssiffrorna utan att också ta hänsyn till sjukskrivningssiffrorna. Sjukskrivningarna har ju minskat mycket kraftigt (och de ökade mycket kraftigt under den förra mandatperioden). Arbetslöshetssiffrorna och sjukskrivningarna är korresponderande kärl i någon mening.

  Det kanske i själva verket är så att arbetslösheten under perioden fram till 2007 var underskattad och många de facto arbetslösa i stället doldes i sjukförsäkringen?

  Sysselsättningen har ju faktiskt ökat (om än inte så mycket) under den ekonomiska krisen. Och något är ju lite märkligt med statistiken när både sysselsättning och arbetslöshet ökar samtidigt, eller hur?

  Sedan håller jag med dig om att det är märkligt att så många saknar ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Men för många som närmar sig slutet på arbetslivet och som jobbar i sektorer där risken för arbetslöshet är mycket liten om man inte är senast anställd, så är det ekonomiskt rationellt att lämna a-kassan och i stället öka det egna sparandet.

  Jag tycker att det finns mycket som talar för att på sikt göra a-kassan obligatorisk (på en grundbeloppsnivå på kanske 70-80% med möjligheter för den som vill att teckna egna skydd utöver detta), mer försäkringsmässig (premiefinansierad) och frikopplad från fackförbunden. Men då pratar vi om reformer på kanske 20 års sikt.

  • Marika

   Du missar poängen. Oavsett varför folk är arbetslösa menar jag att det är oacceptabelt att ca hälften av dem saknar a-kassa. Det är en medveten politik från regeringens sida som inte har några goda effekter för nånting.

   Sysselsättningsgraden har MINSKAT under denna regering. Att påstå att sysselsättningen har ökat är intellektuellt ohederligt och helt poänglöst, eftersom man då inte tar hänsyn till att befolkningen har ökat.

 2. Ping: Claeskrantz.se » Just in time arbetskraft och bemannings företagens b arbetsmarknad

 3. Ping: Vi behöver en a-kassa värd namnet « Ulrika Falk

 4. ”För mig är detta en så övertydlig illustration över hur feltänkt regeringens arbetsmarknadspolitik är.”

  Ja om man vill vara snäll så är det ett feltänk. Om man vill vara lite elakare så kan man tänka att det inte är ett feltänk utan ett försök att undergräva den fackliga A-kassan till den grad att Anders Borg kan gå ut och säga ”Vi vill såklart inte ha en obligatorisk A-kassa men vi har tyvärr inget annat val”.

  Sen så gör man A-kassan obligatorisk och fackmedlemskapet rasar som följd, vilket i sin tur driver ner minimilönerna när den fackliga motståndskraften försvagas. Sen står vi där med ett rejält problem. Om inte (s) vinner valet så är jag rädd att den obligatoriska A-kassan blir verklighet nästa mandatperiod.

 5. Ping: Från svenska modellen till bidragsmodellen « Ett hjärta RÖTT

 6. Ping: Aftonbladet: Rödgröna skapar 150 000 nya jobb och utbildningsplatser « Röda Berget

 7. En av de största anledningarna till att färre arbetslösa har a-kassa är väl att det att det är svårare att återkvalificera sig? Förr räckte det väl med en arbetsmarknadsåtgärd typ ALU eller praktik på 6 månader för att få ny period?

  Alltnog gillar Vårtsvinet dig, Marika!

  • Marika

   Nja, möjligheten att återkvalificera sig till en ny period genom att delta i en ams-åtgärd togs bort år 2000, så det syns inte i de här diagrammen. Men det var helt klart vettigt att den möjligheten togs bort, det skapade konstiga incitament.

   Men den nuvarande regeringen har inte bara sänkt ersättningen och höjt avgifterna, de har även ändrat i detaljerna kring hur man kvalificerar sig. Läs gärna om det här:

   http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/2DF85802AFB4DE5FC12575B000529FCB

   • Se där! Men hur blir det då med dom som är i fas 3 i jobb & utvecklingsgarantin, det kan ju sträcka sig till 2 år med heltidspraktik ( inkl ”jobbsökartid”)? Min kompis hugger skog åt en ideell förening, skitbetalt genom f-kassan men lika mycket jobb som när han jobbar! Projektet varar i 2 år, så han ska göra det han gjorde för 25 papp förr för 13000 nu!

   • Marika

    Jag kan inte detaljerna, men läser hos försäkringskassan att man verkar få aktivitetsstöd därifrån istället för a-kassa om man deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

    Är man berättigad till a-kassa är aktivitetsstödet lika högt som a-kassan (förstår jag det som) och räknas av från de a-kassedagar man har rätt till. Om man inte har a-kassa, eller om a-kassan tar slut, så får man aktivitetsstöd på en lägre nivå, nämligen max 223 kr per dag.

    http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsstod

    Jag har hört en del berättelser om folk som blivit arbetslösa och så småningom kommit tillbaka till samma eller liknande jobb genom att de är med i nåt program… och alltså gör samma jobb som innan fast till en betydligt lägre ersättning. Det är verkligen rätt sjukt.

   • Marika

    Intressant förresten att informationen om aktivitetsstöd ligger under ”funktionsnedsättning” på FK:s hemsida…!

 8. Det är en oansvarig politik att i en finanskris försämra villkoren för de som ofrivilligt drabbas av finanskrisens effekter, nämligen arbetslöshet, samtidigt som banker och storbolag fortsätter att visa stora vinster och bonusarna åter drar iväg för de med redan höga inkomster. Det enda som de som drabbats kan göra är att rösta röd-grönt i höstens val för att få tillbaka något av det den borgerliga politikerkåren tagit från de redan fattiga och gett till de redan rika. Alltså en slags omvänd Robin Hood-politik. Det som de så stolt kallar jobblinjen är ett stort fiasko. De kommer inte att kunna stå för det en valperiod till, men tro inte att det är välgörenhet som ligger bakom en allmän a-kassa, det är bara ett sätt att ta ifrån fackföreningsrörelsen sitt enda vettiga mandat, nämligen att kunna organisera och se hur arbetslösheten används i politiskt maktsyfte för att driva ner löner och hålla arbetare i schack, under klacken på arbetsköparna. Behåll a-kassan inom fackföreningsrörelsen och höj nivån till det den var innan borgarna försämrade försäkringen. Rösta Röd-grönt den 19 september! Det här är en av de viktigaste ideologiska frågorna som skiljer en höger-vänsterpolitik. Släpp inte taget om den, för allt i världen!

 9. Ping: Motvallsbloggen » Det blir en Smutskalender inför valet 2010

 10. Ping: Arbetslinjen mot bidragslinjen – Varför inte båda? « Jakob Lundgren

 11. Ping: Arbetslinjen mot bidragslinjen – Varför inte båda? « Gröna ungdomar i Sundsvall

 12. Peter

  Hej!

  Intressant, men hur kommer det sig att du bara presenterar data fram till februari 2010 när det finns statistik till både februari 2011 och ända fram till september 2011?

  • Marika

   För att det var den senaste statistik som fanns tillgänglig när jag skrev inlägget (29 april 2010, se datering i rubriken)

 13. Ping: En fråga om anständighet « (S)örmlandsbänken

 14. ”varför ska folk vilja fortsätta betala skatt om de vet att de inte kommer att få hjälp den dagen de råkar bli arbetslösa?)”

  Det finns ett tämligen enkelt svar på det. Svaret är att Reinfeldt och kompani kort och gott vill ha en minimal stat. Med helst ingen a-kassa, sjukersättning, föräldraförsäkring osv. När jag ser på deras politik och åtgärder så blir det klarare och klarare.

  De vägrar också aktivt påverka ”marknaden”. Det senaste exemplet är Borg som ryter mot bankerna men inte gör något konkret åt saken. Det privata ska lösa allt.

  Fredrik Reinfeldt skriver så här i sin bok ”Det sovande folket” på sidan 112: ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras.”

  Så kontentan är att Reinfeldt VILL att folk ska ställa sig frågan ”varför ska jag betala skatt?”. Han vill ha ett samhälle som USA fast på steroider där man måste betala precis allting ur egen ficka. Vill jag ha ersättning om jag blir arbetslös måste jag betala till ett försäkringsbolag, vill jag ha ersättning om jag ska vara föräldraledig så är det en annan försäkring osv osv osv. Staten står inte för nått. Så kommer det bli om Moderaterna tillåts fortsätta härja fritt.

 15. Ping: SvD:s Faktakollen om a-kassa ökar arbetslösheten – fel fråga? | editor@OurComments.org

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s