Det måste bli perfekt redan första gången

Jag och K har sett ”Fredrik – en helkväll i arbetslinjens tjänst” på Teater Tribunalen. Efteråt dricker vi vin och vatten ur plastglas i teaterfoajén och pratar om pjäsen och den där arbetslinjen.

– Jag gillade pjäsen.

– Mm, fast titeln hade inte särskilt mycket med pjäsen att göra.

– Nä, inte alls. När jag läste recensionerna trodde jag att pjäsen skulle vara nån sorts filosofisk diskussion om ifall jobb är förenligt med mänsklig frihet, typ. Tur att det inte var det pjäsen handlade om, det hade varit tråkigt.

– Jag hade tyckt det var intressant.

– Hur som helst så är det ju inte det som är problemet med moderaternas så kallade arbetslinje…

Sen pratar vi lite om denna arbetslinje. Till exempel om att riksdagen beslutat att införa ett försörjningskrav vid anhöriginvandring. ”Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden. Försörjningskravet ger ett tydligt incitament att söka arbete och att bosätta sig på orter där chansen till arbete och bostad är som störst” säger migrationsminister Tobias Billström om den nya lagen i ett pressmeddelande. Försörjningskravet innebär att en person som inte är svensk medborgare måste kunna försörja sig och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och sin anhöriga för att den anhöriga ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Barn är dock undantagna. Efter fyra år med uppehållstillstånd försvinner försörjningskravet.

– Så om man vill förenas med sin familj tidigare än efter fyra år gäller det att skaffa sig ett jobb, vilket som helst. Oavsett vad man har för utbildning. Och då lär väl snart 100 procent av alla städare vara utlandsfödda, säger K. Rent bortsett från att problemet inte är att invandrare saknar drivkrafter att jobba, utan att det största problemet är diskriminering på arbetsmarknaden.

– Det är som med jobbtorgen. Om man lever på socialbidrag har man förverkat sina chanser att långsiktigt skaffa ett bra jobb. Då är det McDonalds som gäller. Den moderata politiken, den bygger verkligen på att man bara får en enda chans. Det måste bli perfekt direkt. Klarar man inte gymnasiet första gången får man nöja sig med ett skitjobb resten av livet.

– Mm, förutom att nyanlända får ju inte ens den där första chansen…

Liknande kritik har för övrigt den nya lagen om nyanländas etablering på arbetsmarknaden fått.

K som kan mer om utbildningspolitik än jag berättar om regeringens förslag om ett nytt studiestödssystem. Regeringen vill bland annat skärpa reglerna för när man kan beviljas studiemedel. Idag gäller som huvudregel att man måste klara av 75 procent av studieåtagandet per termin för att kunna fortsätta beviljas studiemedel. Samtidigt säger studiestödslagen att man kan beviljas fortsatt studiemedel även om man inte klarat studietakten om det finns personliga skäl, eller om det kan anses sannolikt att man kommer att slutföra sina studier inom normal tid. Som ”personliga skäl” räknas exempelvis sjukdom, felval eller kårfackligt arbete.

Enligt studiesociala kommitténs betänkande ansöker varje år ungefär 10 000 studenter på eftergymnasial nivå om nya studiemedel trots att de tidigare inte klarat förväntad studietakt. Det motsvarar ca 3,3 procent av alla studenter med studiemedel. Av dem nekas knappt hälften nytt studiestöd. Det innebär att varje år ungefär 2 procent (5 800 personer) av alla med studiemedel på eftergymnasial nivå har beviljats nya studiemedel, trots att de inte klarat kraven på studieresultat.

Det är inte särskilt många. Ändå anses det tydligen vara en angelägen reform att se till att denna andel blir ännu lägre. I regeringens proposition om förändringar i studiestödssystemet föreslår man nya regler som medför ”en viss uppstramning av nuvarande praxis”. Jag letar i utredningen bakom propositionen men hittar ingen särskild analys kring varför det här skulle vara ett bra förslag, eller varför dagens regler ens skulle vara ett problem. Det enda jag hittar är att CSN har skrivit att ”många av dem som får avslag på sin studiemedelsansökan ändå fortsätter att studera” och att CSN hellre vill bedöma studenters prestationer än sannolikheten att de kommer att slutföra sina studier framöver. Det tycker jag känns som ett lite svajigt underlag. I propositionen lyfts förslaget fram som ett sätt att öka genomströmningen, men samtidigt framgår att ett flertal tunga remissinstanser ser en risk i att förslaget snarare leder till en försämrad genomströmning i och med att fler kommer att avbryta sina studier i förtid.

– Det är ju ren moralism, säger jag till K. Disciplinering. Om man lever på skattepengar så har man inte rätt att trampa det minsta fel. Det måste bli perfekt direkt. Man får ingen andra chans! Men på vilket sätt är det ens samhällsekonomiskt effektivt?

Arbetslinjen” är som bekant ett klassiskt socialdemokratiskt begrepp som i den moderata tappningen framför allt handlar om just disciplinering. Den moderata arbetslinjen innebär att vi som befinner oss i innanförskap har rätt att ställa vissa krav på dem som befinner sig i utanförskap, krav som få i innanförskapet skulle acceptera. Det är inget fel på att ställa krav i sig – men det blir problematiskt när kraven inte är rationella utan moralistiska. Försörjningskrav vid anhöriginvandring, jobbtorgens krav på att ta första bästa arbete och skärpta regler för studiestöd är alla exempel på krav som inte är ekonomiskt rationella. Förutom att de ger uttryck för en mycket hård människosyn, långt ifrån det förlåtande, är det i högsta grad tveksamt om de leder till mindre kostnader för skattebetalarna.

”Regeringen föreslår […] att prövningen av studieresultat för studerande på eftergymnasial nivå ska grundas på uppnådda studieresultat i stället för en bedömning av en studerandes möjligheter att i framtiden klara sina studier”. Så står det i studiestödspropositionen, och egentligen säger det allt. Potential är ointressant i moderaternas Sverige. Det enda som är viktigt är om du har skött dig historiskt.

Tack till Kristina för inspiration, samtal och teatersällskap!

Reflektioner och speglingar och Ali Esbati bloggar också om ”en helkväll i arbetslinjens tjänst”, liksom Stockholmsvänstern och Ett hjärta rött. Om arbetslinjen skriver Badlands hyena (alltid) klockrent. Apropå avtalsrörelsen vill jag rekommendera Camilla Wedins blogg. Esbjörn Jonsson påminner om Lavalfrågan fortfarande är aktuell.

Andra bloggar om , , , , . Fler intressanta och rödgröna bloggar på Netroots.

Annonser

1 kommentar

Filed under Arbetsmarknad, Borgerligheten, Skola och utbildning

One response to “Det måste bli perfekt redan första gången

  1. Pingback: Nya Fuskkassan i nya Sverige « Ett hjärta RÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s