Privatisering=lägre skatt?

Rapport har i två dagar granskat den privata ungdomsvården, de så kallade HVB-hemmen. I HVB-hem kan unga med sociala eller psykiska problem placeras. 90 procent av alla HVB-hem drivs privat. Rapports granskning visar att det är en relativt lönsam bransch – den genomsnittliga rörelsemarginalen (resultatet som andel av omsättningen) ligger på 7 procent. Ingen anmärkningsvärt hög siffra, men ändå en ganska god vinst – som helt kommer från skattemedel. Samtidigt visar Socialstyrelsen att det finns  brister hos många HVB-hem.

Jag tycker att det är problematiskt att vinster som uppstår i skattefinansierad verksamhet används till annat än verksamheten. Men rent ekonomiskt finns det också en annan aspekt på frågan: Innebär privatisering att verksamheten blir billigare? Man skulle ju kunna tänka sig att privat driven verksamhet är mycket mer effektiv än offentlig. I så fall gör det väl inte så mycket om några procent blir till vinst – totalt sett kanske det ändå blir billigare och bättre för skattebetalarna?

Erik Lindqvist, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, har i en studie undersökt HVB-hemmen ur ett ekonomiskt perspektiv. Hans hypotes är att offentliga HVB-hem är mindre benägna att ta sig an de riktigt svåra fallen (hårddraget eftersom de anställdas löner är desamma, oavsett om klienterna är lätt- eller svårhanterliga). Vidare tror Lindqvist att privata, vinstdrivande HVB-hem kommer att vara mer benägna att överdriva vårdbehovet, eftersom längre vårdtider ger mer pengar.

I undersökningen skiljer Lindqvist på ungdomar med en tidigare historia av vårdsammanbratt och/eller ett våldsamt beteende och dem utan. Den första kategorin kallar han ”arbetsamma” och den andra ”skötsamma”.

Erik Lindqvist finner att privata HVB har lägre dygnsavgift – men totalkostnaden är dubbelt så hög pga avsevärt längre vårdtider. Privata HVB har lägre personaltäthet och lägre andel högutbildad personal. Vårdsammanbrotten är fler i privata HVB för ”skötsamma” ungdomar, men det finns ingen skillnad för ”arbetsamma” ungdomar. För mig visar allt detta tydligt att vinstintresset är problematiskt i en viss typ av välfärdsverksamhet. Det tenderar helt enkelt att driva upp kostnaden för skattebetalarna, till priset av kvaliteten (lägre personaltäthet etc).

Men Erik Lindqvists studie visar ytterligare en viktig sak. Det finns ingen skillnad i brottslighet i vuxen ålder för de ”skötsamma” ungdomar som ingår i studien, men den är lägre för ”arbetssamma” ungdomar som vistats i privata HVB. Det kan tolkas som ett stöd för att de privata HVB-hemmen lyckas bättre med de mer arbetskrävande ungdomarna.

Sammantaget visar detta att frågan om offentligt och privat driven välfärd är mer komplicerad än vad det ofta framställs som. Ibland blir det bättre – ibland blir det sämre. Men det är inte slumpen som avgör, utan faktorer som går att beskriva i förväg och därmed också påverka. I en annan studie drar Erik Lindqvist slutsatsen att privat drift av offentligt finansierad verksamhet framförallt är lämplig när det är enkelt att definiera och övervaka kvaliteten på det som produceras. Jag kan tänka mig att det exempelvis gäller olika former av rutinartade operationer inom vården, bygget av en skola, olika typer av administration. Det är mycket svårare när det gäller själva innehållet i skolan, eller omhändertagandet av stökiga tonåringar. I dessa verksamheter riskerar vinstintresset att leda till en ”effektivisering” som i själva verket urholkar kvaliteten för brukarna, och i slutändan gör det dyrare för samhället och skattebetalarna. Och ärligt talat, det var väl inte så vi ville ha det?

Vårdföretagarna skriver om HVB-hem och vinsintresse på Newsmill.

Andra bloggar om , , , , , . Intressant?

Annonser

2 kommentarer

Filed under Ekonomi

2 responses to “Privatisering=lägre skatt?

 1. Marika

  Återgen, du visar att du behärskar nationalekonomi och kan klä detta i begriplig prosa.

  Jag hinner inte titta på det men jag har fått indikationer på att en ökad privatisering som följdeffekt får kommunernas administrationer att svälla. Umeå kommun är ett exempel där enheter för upphandling och tillsyn expanderat avsevärt.

  Om du skulle kunna titta på detta vore det en välgärning inför stundande valrörelse.

  mvh

  Johan

  • storstadspolitik

   Intressant – ska försöka kolla vid tillfälle. Jag har stött på liknande resonemang i andra sammanhang. Det är ju logiskt, precis som att ökad privatisering också innebär ökade kostnader för kontroll, typ ökade behov av skolinspektion.

   Tack för tipset!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s